Uređenje korita Rakovica

Kragujevačka ekološka udruženja počela su sa realizacijom projekta iz oblasti ekologije, koji se finansiraju iz budžetskog fonda za zaštitu životne sredine.

Jedan od tih je i projekat ”Zavičajnog udruženja Mihailo Petrović” iz Vlakče, a radi se o uređenju rečnog korita potoka Rakovica.

U okviru ekološkog projekta Uređenja rečnog korita potoka Rakovice, koji sprovodi organizacija ”Zavičajno udruženje Mihailo Petrović” u Vlakči, korito i obala potoka Rakovice biće uređeno. Naime biće očišćen šljunak i smeće iz korita, uklonjeno divlje rastinje, a na kraju biće postavljena tabla upozorenja kako bi se sprečilo dalje zagađenje. Akcija zaštite Rakovice, biće sprovedena u cilju uređenja potoka i vraćanja u njegovo nekadašnje stanje kada su ove vode bile stecište rakova, po kome je dobio i naziv.

Uređenje korita potoka Rakovica u Vlakči

 

Zoran Prokić i Dragoljub Švabić

Zoran Prokić i Dragoljub Švabić

  • Ovo je pravi primer saradnje između skupštine grada i ”Zavičajnog udruženja Mihailo Petrović” iz Vlakče, i kako se jedno seosko udruženje bavi zaštitom životne sredine. Radove na rekonstrukciji potoka Rakovica, materijalno je pomogla skupština grada, a u planu je da nastavimo da finansiramo sve druge projekte koje gradu budu prezentirala udruženja koja se bave zaštitom životne sredine – istakao je Zoran Prokić, član Gradskog veća.

Najveći problem Rakovice u Vlakči je što se nanos koji se godinama taložio nagomilao, a ovim projektom produbiće se i očistiti korito.

Rakovica pre čišćenja

  • Ovaj deo od 700 metara rečnog korita najviše ugrožava domaćinstva, jer se tu najviše izliva voda. To se ovim projektom sada čisti od otpada, produbljuje korito i eliminišemo opasnost da ne dođe do izlivanja prilikom velikih količina voda. Inače u planu je da celom dužinom potoka očistimo rečno korito od otpada, a ovo mesto postane buduće izlište meštana Vlakče – rekao je Dragoljub Švabić, sekretar Udruženja.

Reke u mnogim selima su prepune plastičnih flaša i komunalnog otpada. Zbog smeća koje se najčešće baca i septičkih jama koje se izlivaju u reke, zdravlje okolnog stanovništva najčešće je ugroženo. Zato će, u selu Vlakča ovom akcijom, potok Rakovica, koji je bio stecište sada već ugroženih vrsta faune, biti potpuno očišćen.

You may also like...