Vanredna kontrola prometa životinja i hrane

Veterinarska inspekcija Uprave za veterinu organizovala je seriju kontrola na saobraćajnicama raškog, topličkog, jablaničkog i pčinjskog upravnog okruga uz administrativnu liniju sa Kosovom i Metohijom.

transport ovaca

Ova akcija sprovedena je u saradnji sa službenicima MUP koji su zaustavljali transportna sredstva ( kamione, traktore, kombije,….) i vršili pregled istih, dok su veterinarski inspektori službenim kontrolama iz svoje nadlžnosti proveravali zatečene pošiljke.

Akcija je otpočela u petak 24.12.2010. godine u 12 časova, istovremeno na šest punktova na području četiri okruga – raškog, topličkog, jablaničkog i pčinjskog.

Tokom akcije pregledano je više od 700 vozila i zatečeno 6 pošiljki sa živim životinjama, nepoznatog zdravstvenog statusa, nepropisno obeleženih i bez prateće veterinarsko sanitarne dokumentacije. Tri pošiljke su upućene u štalske objekte karantina u Bujanovcu (ukupno 11 goveda i 10 koza). Za preostale tri pošiljke naređene su korektivne mere. Tokom kontrole oduzeta je i poništena pošiljka od 50 kg proizvoda od mesa, nepoznatog zdravstvenog statusa, bez prateće dokumentacije i neadekvatno skladištene.

Veterinarska inspekcija će protiv odgovornih lica ( svih vlasnika / držaoca ) podneti odgovarajuće prijave.

Ovakve akcije sprovode se na teritoriji čitave zemlje, a sve u cilju zdravstvene bezbednosti građana i sprečavanja puštanja u promet ne bezbednih namirnica.


You may also like...