Velika ulaganja u energetiku i održivi razvoj

Energy,environment and energy efficiency

Medunarodna konferencija energetika i održivi razvojU narednih pet do sedam godina biće uloženo devet milijardi evra u rekonstrukciju, remont i izgradnju elektroenergetskih kapaciteta i zaštitu životne sredine, najavio je danas ministar energetike Petar Škundrić, otvarajući dvodnevni Sajam energetike, ekologije i energetske efikasnosti kao i Međunarodnu konferenciju ’’Energetika i održivi razvoj’’.

Radi se o rekonstrukciji, remontu i izagradnji elektroenergetskih kapaciteta i zaštitu životne sredine. Ovo će biti najkreativniji period srpske energetike, u poslednjih 30 godina, kako kroz kapitalne remonte postojećih kapaciteta tako i investicione zahvate u izgradnji novih energetskih kapaciteta.

  • Od devet milijardi evra četiri će ići u kapitalni remont, revitalizaciju elektroenergetskih kapaciteta i podizanje standarda zaštite životne sredine, a pet milijardi evra u izgradnju novih, savremenih kapaciteta – rekao je Škundrić na otvaranju Sajma energetike, ekologije i energetske efikasnosti u Kragujevcu.

    Sajam energetike, ekologije i energetske efikasnosti

Raspisani su tenderi za nove termoelektrane Kolubara B i Nikola Tesla 3 od po 700 megavata, kao i za izgradnju nove termoelektrane od 300 megavata na lignit, vezanu za podzemnu eksploataciju uglja.

  • Planirano je da se ide u izgradnju novih kapaciteta u Kostolcu između 500 i 600 megavata u sklopu projekta sa kineskim partnerima, uz najpovoljnije kreditne aranžmane od preko milijardu dolara koji treba da omogući revitalizaciju postojeća dva bloka u termoelektrani Kostolac od po 350 megavata. To će obezbediti u postojećoj proizvodnji podizanje ekološke zaštite na maksimalni nivo kao i izgradnju novog Termo bloka od 500 do 600 megavata. Termoelektrana Kostolac

Takođe raspisan je tender za izgradnju gasne elektrane – toplane u Novom Sadu, kapaciteta 400 megavata. U planu je da se i u Kragujevcu gradi jedna elektrana koja bi zadovoljila potrebe FIAT-a i grada za toplotnom energijom, koja bi mogla da proizvodi i određene količine električne energije.

U oblasti obnovljivih izvora energije, pristupili su izradi zakonske regulative i donete su određene uredbe u vezi sa podsticajnim merama i pravom na status proizvođača čiste energije, na bazi obnovljivih izvora. Planirane investicije u narednih pet do sedam godina u oblasti obnovljivih izvora energije biće od dve do tri milijarde evra.

  • Srbija ima mogućnost da u okviru obnovljivih izvora eneregije instalira kapacitete između 3.000 i 3.500 megavata instalisane snage. Najveće mogućnosti su u oblasti biomase, a veoma su dobri resursi male hidrocentrale, energija vetra, sunca i komunalni otpad – rekao je Škundrić.

Ministar je dodao da su planirane i investicije u narednih pet godina u oblasti elektro prenosa, odnosno za elektro mreže u vrednosti od pola milijarde evra.

U gasnom sektoru je investicioni ciklus već započeo izgradnjom podzemnog skladišta u Banatskom Dvoru, a planiran je početak izgradnje novog podzemnog skladišta, najverovatnije je to nalazište Itebej u opštini Žitište.

  • U narednih nekoliko godina treba da završimo sva povezivanja koje bi stvorile gasni prsten i omogućile integrisanje Zapadnog Balkana u gasno i energetsko tržište Evropske unije – rekao je ministar.

Štandovi na sajmu energetike,ekologije i energetske efikasnosti
Energetska efikasnost predstavlja najveći potencijal za povećanje ekonomske snage Srbije, koja će na konferenciji biti sagledana kroz prikaz korišćenja obnovljivih izvora energije. Posebna pažnja posvetiće se uticaju energetskog sektora na zaštitu životne sredine, izradi zakonodavne regulative, kao i o podsticajnim merama za veće korišćenje obnovljivih izvora energije. Cilj ovog skupa je i formiranje fonda za energetsku efikasnost.

Škundrić je rekao da Srbija ima šansu da “prati svet” u oblasti energetike i cilj Srbije je da obezbedi dovoljne količine energije i stabilno snabdevanje i da postane neto izvoznik električne energije.

U 2009. godini Srbija je izvezla preko 50 miliona evra električne energije.

You may also like...