Zajedno sa NVO u borbi protiv klimatskih promena

Ministar Trivan pozvao je nevladine organizacije na saradnju u borbi protiv klimatskih promena na Panel diskusiji koju je organizovalo Ministarstvo zaštite životne sredine u saradnji sa Programom za razvoj UN.

Ministar je tom prilikom ukazao na svetski značaj klimatskih promena koje pogađaju sve zemlje.

  • Procene su stručnjaka da će ovaj region biti jedan od najpogođenijih klimatskim promenama. Klimatske promene su najvažniji planetarni ekološki problem, povećanje srednje godišnje temperature na planeti dovelo je do poplava, ekstremnih nepogoda, i drugih pojava pogubnih za prirodu. Međutim, postavlja se pitanje šta je do sada urađeno da se taj najveći svetski problem rešava. Srbija je posvećena rešavanju problema nastalih usled klimatskoh promena, ali je važno i da Srbija, osim same strategije za borbu protiv klimatskih promena, tu strategiju i primenjuje kroz konkretne akcione planove. Ne postoji ni pojedinac, ni institucija, koja može sama doći do ozbiljnih rešenja kao odgovor na klimatske promene, i zato je saradnja sa nevladinim organizacijama izuzetno značajna – istakao je Trivan.

Ministar je naglasio da će u narednoj godini akcione planove o klimatskim promenama usvojiti jedinice lokalne samouprave, kao i da će sledeće godine Ministarstvo staviti na raspolaganje Skupštini zakon o klimatskim promenama. Ozbiljnost ovog problema govori da čekanja više nema.

Ministar Trivan pozvao je nevladine organizacije na saradnju

Ministar Trivan pozvao je nevladine organizacije na saradnju

  • Osim smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte, važno je i pošumljavanje. Pošumljavanje je najefektniji, najjeftiniji i najjednostavniji način borbe protiv klimatskih promena. U proteklom periodu, u Beogradu je zasađeno preko 700 hektara novih šuma – to je put i rešenje. U narednoj godini trudićemo se da budžetiramo sredstva za pošumljavanje u Srbiji, ali i za druge aktivnosti u borbi protiv klimatskih promena. Potrebno je jačanje svesti javnosti o borbi protiv klimatskih promena, i tu je nama naročito važna uloga NVO i medija – rekao je Trivan, zahvaljujući se podršci nevladinih ogranizacija. On je učesnicima Panela predstavio planove Ministarstva za naredni period, kao i izazove koje stoje pred Ministarstvom ali svima koji su mu partneri za unapređenje životne sredine.

Stelijana Nedera, zamenica stalne predstavnice UNDP pozdravila je sve prisutne u ime domaćina, UNDP.  Izražavajući svoje zadovoljstvo zbog održavanja ovog skupa, naglasila je da Srbija, kao i druge države bi trebalo da obrati pažnju na mere borbe protiv klimatskih promena, ali i na mere za prilagođavanje novim klimatskim uslovima.

  • Program UNDP će i ubuduće nastaviti da pruža podršku ovim naporima Srbije – rekla je Nedera, i izrazila očekivanje da će UNDP biti jedan od ključnih partnera Srbije u dostizanju nacionalnih ciljeva u borbi protiv klimatskih promena, a naročito u povezivanju pitanja klimatskih promena sa budućim razvojem.

Predstavnici NVO izrazili su svoje zadovoljstvo zbog formiranja Ministarstva zaštite životne sredine, i istakli značaj teme o klimatskim promenama kao ključne za buduće stanje životne sredine i prirode. Dobar odziv nevladinih organizacija pozivu na Panel o klimatskim promenama je dokaz spremnosti civilnog sektora da kroz dijalog doprinesu temi vezanoj za klimatske promene i podrže našu delegaciju na Konferenciji u Bonu koja je u toku.

Izvor: Ministarstvo zaštite životne sredine

You may also like...