Zaustavljeno curenje hlorovodonične kiseline

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine utvrdila je vanrednim inspekcijskim nadzorom da je na Glavnoj železničkoj stanici u Beogradu došlo do curenja hlorovodonične kiseline.

opasnost od hlorovodonične kiseline

Inspekcija je utvrdila da usled oštećenja nastalog korozijom, na jednoj od četiri cisterne curi hlorovodonična kiselina. U oštećenoj cisterni se nalazilo oko 50 tona hlorovodonične kiseline, u vlasništvu preduzeća ”Roling” iz Kragujevca, u Srbiju uvezene iz Rumunije na graničnom prelazu Vršac. Vagoni su se kretali ka Kragujevcu. Cisterna je vlasništvo preduzeća iz Rumunije.

Zbog prirode i položaja oštećenja, ono nije moglo da se sanira na licu mesta, pa je kiselina pretočena u dve autocisterne. Tokom noći na lice mesta izašle su službe Vatrogasne brigade Beograd, koje su vodenom maglom obarale paru hlorovodonične kiseline. Istovremeno, Mobilna ekotoksikološka ekipa Zavoda za javno zdravlje Beograd merila je koncentracije pomenutih para u vazduhu, vrednosti su se nalazile ispod granice dozvoljenih.

Inspekcijski nadzor je obavljen nakon obaveštenja Centra za obaveštavanje grada Beograda,

You may also like...