Održana javna rasprava o ekološkom planu u Kragujevcu

Javna raspava o Lokalnom ekološkom akcionom planu grada Kragujevca održana je u Skupštinskoj sali, nakon koje će se nacrt ovog dokumenta naći na usvajanju pred odbornicima Skupštine grada. LEAP je plan koji identifikuje probleme okoline, analizira ih i daje rešenja. To je proces u kojem je bitno definisati razvojnu viziju Grada Kragujevca, identifikovati lokalne prirodne resurse, proceniti stanje životne okoline i postaviti prioritete sa rokovima za rešavanje.

stari-most-na-lepenici

  • Do kraja juna usvojićemo Lokalni ekološki akcioni plan grada Kragujevca, a cilj nam je da nakon toga formiramo odbor za impelmentaciju LEAP-a, koji će –prema rečima Srđana Matovića člana Gradskog veća za životnu sredinu imati zadatak da do kraja septembra predloži koje su to konkretne aktivnosti i projektne ideje sa kojima ćemo izaći na jednu donatorsku konferenciju, krajem oktobra. Na njoj će biti predstavnici svih fondacija, ambasada, a mi ćemo predstaviti sve oblasti i buduće projektne aktivnosti – dodaje on.

Kao stručni konsultant za izradu LEAP-a angažovana je konsultanska kuća Viktorija konsalting iz Beograda, koja je u proteklih nekoliko meseci izvršila analizu stanja kako bi se ustanovilo stanje u oblasti životne sredine i odredile smernice delovanja u pravcu njenog unapređenja.

zorica-isoski-viktorija-konsalting

  • Nakon mesec dana javnog uvida LEAP-a građani su mogli da iznesu svoje viđenje, predloge i komentare na sam tekst i ukoliko ih bude sami učesnici izrade LEAP-a, dužni su da usvoje one komentare koji vode jednom kvalitetnijem dokumentu – rekla je Zorica Isoski, iz konsultanske kuće Viktorija konsalting. Ispoštovana je procedura koju je preporučilo Ministarstvo životne sredine, to je bio kratak rok ali se – prema rečima Zorice Isoski, nigde nije povredilo učešće javnosti , a to je onaj osnovni princip Arhuske konvencije da građani budu informisani i da imaju pravo da učestvuju u donošenju odluka koje se tiču životne sredine.

Ovo je dokument koji se radi za narednih pet do deset godina, pa je poželjno da se svi komentari, ukoliko ih ima iznesu i uklone. Kao i u svakom gradu Srbije i u Kragujevcu je izražen problem vezan za aerozagađenja, otpada, buke. Akcioni planovi su predvideli rešavanje tih problema uz podršku Skupštine grada, nadležnog ministarstva, međunarodnih fondova, kredita, donacija…

Očekuje se da će se naredne nedelje Lokalni ekološki akcioni plan naći na sednici Gradskog veća grada Kragujevca, a da će biti usvojen na sednici Skupštine grada koja će biti održana 18. juna. Time je grupa od 200 stručnjaka i volontera koji su radili na njegovoj pripremi, uspela da u roku od godinu dana završi ovaj dokument, koji će imati strateški značaj za razvoj grada, iz koga će proisteći mnogobrojne aktivnosti vezane za zaštitu životne sredine.

You may also like...