Monthly Archive: March 2010

Ovlašćene institucije za ispitivanje nejonizujućih zračenja

Rešenja kojima su ovlašćena pravna lica za poslove ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini, kao i za poslove sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja, dodeljena su u Ministarstvu životne...

Prijave zbog nepropisne upotrebe mamaca za trovanje glodara

Šumarska, lovna i fitosanitarna inspekcija Generalnog inspektorata Ministarstva poljoprivrede,  šumarstva i vodoprivrede prilikom kontrola na terenu tokom proteklih dana na području AP Vojvodina, utvrdile su da je došlo do uginuća određenih vrsta divljači (srneća,...

Ekološke akcije u okviru dana otvorenih dvorišta

Manifestacija pod nazivom ‘’Dani otvorenih dvorišta’’ ove godine je posvećena ekologiji. Prva akcija biće održana 20. aprila u Aranđelovcu, kada će biti uklonjene prve divlje deponije. [singlepic id=154 w=300 h=202 float=center] Pored izbora najuređenijeg...

Nacionalni program zaštite životne sredine

Vlada Republike Srbije donela je Nacionalni program zaštite životne sredine, na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine. To je najvažniji, sveobuhvatni, intersektorski, strateški dokument iz oblasti zaštite životne sredine, kojim se obezbeđuje planiranje i...