Monthly Archive: October 2010

Počela akcija ‘’Vašu ambalažu u reciklažu’’ u Kragujevcu

U Kragujevcu počela akcija ‚‚Vašu ambalažu u reciklažu”, kojom je organizacija Sekopak započela uvođenje primarnog razvrstavanja svih vrsta ambalažnog otpada. U pešačkoj zoni, stavljanjem ambalažnog otpada na sortirnu traku, simbolično je označen početak akcije...

Na Ecofair-u predstavljeni i ekološki projekti Kragujevca

Sa svojim ekološkim projektima na ovogodišnjem međunarodnom sajmu zaštite životne sredine Ecofair, predstavio se i grad Kragujevac. Pored prezentacije Lokalnog ekološkog akcionog plana grada Kragujevca za period od 2010 do 2014. godine, predstavljeni su...

Proces izdavanja dozvola za upravljanje otpadom

U organizaciji Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole, a u saradnji sa Udruženjem građana ”Stablo” i Službom za zaštitu životne sredine organizovan je u Kragujevcu diskusioni forum na temu ”Proces izdavanja dozvola za...