BEOGRAD KROZ PRIRODU I VREME

U Galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu u Beogradu predstavljena je publikacija „Beograd kroz prirodu i vreme-Vodič kroz bio-geo-diverzitet Beograda’’, koji je uz podršku Gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine pripremilo Udruženje „Škola za opstanak“. Publikacija ima za cilj da stručnoj i široj javnosti skrene pažnju na potrebu očuvanja značajnog prirodnog bogatstva koje nas okružuje, a čijeg postojanja često nismo ni svesni.

predstavljanje publikacije Vodiča kroz bio-geo-diverzitet Beograda

Vodič je nastao u saradnji sa Rudarsko-geološkim fakultetom i Geografskim institutom ‘Jovan Cvijić’’ i SANU. Ovo je prva publikacija u Srbiji o prirodnom diverzitetu jedne visoko urbanizovane sredine, koja je u stalnoj opasnosti zbog neprestanog i često bezobzirnog širenja gradova na račun prirode.

U Galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu

O publikaciji su govorili direktor Prirodnjačkog muzeja Slavko Spasić, Nataša Đokić, načelnik u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine Beograda, prof.dr Ivica Radović, državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine i prostornog planiranja i mr Gordana Brun, predsednica „Škole za opstanak“.

  • Ovim Vodičem „Škola za opstanak“ želi da naglasi svima, počev od onih koji donose političke i stručne odluke, pa sve do naših najmlađih sugrađana, koliko je važno da upoznamo i zavolimo neizmerne prirodne vrednosti grada u kome živimo, jer ćemo onda želeti i umeti da ih čuvamorekla je Gordana Brun predstavljajući ovo zajedničko delo.

Beograd kroz prirodu i vreme

Škola za opstanak“ priredila je Vodič da bi Beograđanima i njihovim gostima zainteresovanim za bio i geo diverzitet pomogla da lakše nađu, uoče, posmatraju i upoznaju reprezentativne primerke i pojave geo-nasleđa u Beogradu, kao i primere njegove upotrebe u graditeljstvu i umetnosti. Uz pomoć Vodiča sa mapama, fografijama i najvažnijim informacijama lakše će pronaći i staništa retkih biljaka i životinja u gradskim i prigradskim parkovima i park –šumama od kojih su neke zaštićene upravo zbog svog biodiverziteta ili se u njima nalaze drveta koja su spomenici prirode. Nije mali broj ni privatnih bašta i vrtova u kojima se nalaze ovakvi retki i zanimljivi primeri.

Autori Vodiča kroz bio-geo-diverzitet Beograda su dr Voislav Vasić i mr Marina Ilić uz stručnu saradnju geologa profesora dr Ljupka Rundića i dr Dragana Milovanovića. Urednik je mr Gordana Brun, a koordinator na projektu mr Dragana Ranđelović i saradnik Vesna Milošević, dipl.biolog zaštite životne sredine.

Projekt „Beograd kroz prirodu i vreme“ tek je prvi korak na dugom i širokom putu pravog vrednovanja prirodne osnove održivog razvoja i trajanja beogradskog staništa kao jednog od najatraktivnijih gradskih predela evropskog kontinenta – zaključila je urednica Vodiča Gordana Brun, potsetivši nas da je upravo počela Dekada biodiverziteta i da nas sve čeka puno posla.

You may also like...