Biodiverzitet Kragujevca i okoline

U okviru projekta ”Očuvanje i zaštita biodiverziteta putem vršnjačke edukacije”, održan je drugi seminar. Članovi Centra za ekološko obrazovanje mogli su da se upoznaju sa raznovrsnošću živog svetga u slatkovodnim eko sistemima, koji zauzima najmanju površinu na našoj planeti.

U okviru ovog projekta planirano je da se članovi Centra za ekološko obrazovanje i održivi razvoj upoznaju sa raznovrsnošću živog sveta u slatkovodnim eko sistemima i koliko su ova ugrožena staništa bitna za opstanak ovakvih organizama. Na seminaru o ovoj temi kragujevački učenici srednjih škola, uz pomoć profesora dr Aleksandra Ostojića, mogli

su da nauče i kako se živa bića prilagođavaju takvim staništima.

 

  • Ovim seminarom predviđeno je da učenike upoznamo sa načinom kako se materijal uzorkuje, odnosno kako se sakuplja na terenu, konzervira i transportuje nazad do laboratorije, gde se taj prikupljeni materijal identifikuje. Ovo je dobra priprema pred odlazak na teren gde će se na praktičan način upoznati, kako se različite grupe organizama uzorkuju i kako se tretiraju – istakao je prof. Dr Aleksandar Ostojić, sa Prirodno matematičkog fakulteta u Kragujevcu.

Na seminarima učenici srednjih škola steći će osnovna znanja, šta je biodiverzitet flore Srbije i kako ga sačuvati, kao i kako sve to na interesantan način približiti mlađim generacijama.

Milan Gabarić, rukovodilac Centra.

 

 

 

  • Ovaj seminar drugi po redu, predstavlja kraj prvog dela projekta ”Očuvanje i zaštita biodiverziteta putem vršnjačke edukacije”, gde su se učenici upoznali sa tim problemima, a ekskurzijom u specijalnom rezervatu prirode ”Zasavica” moći će da se upoznaju sa biodiverzitetom flore i faune Srbije – objašnjava Milan Gabarić, rukovodilac Centra.

Nakon seminara za nastavnike, krajem avgusta, članovi Centra prenosiće stečena znanja mlađima. Radionice će se ovog puta održavati u Botaničkoj bašti i na jezeru u Šumaricama, kako bi se učenici približili prirodi, što im kroz školovanje nedostaje. Ovaj projekat, koji će trajati godinu dana, finansijski je podržala ambasada Republike Finske.

 

You may also like...