BROJANJEM SUPOVA DO NJEGOVE ZAŠTITE

Zavod za zaštitu prirode Srbije, u saradnji sa upravljačima zaštićenih prirodnih dobara gde se nalaze kolonije beloglavog supa u Srbiji, Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode Srbije i članovima udruženja za zaštitu ptica, organizovao je 1. decembra prošle godine, a cenzus beloglavog supa u Srbiji. Zimski cenzus ove strogo zaštićene vrste u Srbiji deo je šire međunarodne akcije koja podrazumeva da se istog datuma, na svim poznatim staništima na Balkanu obavi brojanje supova kako bi se prikupile informacije o stanju populacija i potrebnim merama zaštite.

Beloglavi sup u letu

Brojanje beloglavog supa u Srbiji organizovano je na tri lokacije, specijalnim rezervatima: „Uvac“, „Klisura reke Trešnjice“ i „Klisura reke Mileševke“. Prvi rezultati ove akcije ukazuju da je populacija beloglavog supa koji je do pre samo dve decenije bio pred istrebljenjem, stabilna.

Brojanje beloglavog supa u Srbiji

U Specijalnom rezervatu prirode „Klisura reke Trešnjice“ utvrđeno je prisustvo najmanje 31 jedinke, Specijalnom rezervatu prirode „Klisura reke Mileševke“ – 73 jedinke, i Specijalnom rezervatu „Uvac“ – oko 200 jedinki. Na osnovu ovih podataka možemo proceniti da u Srbiji trenutno ima između 305 i 320 jedinki beloglavog supa, što potvrđuje da je Srbija i dalje jedno od značajnih područja kada je reč o očuvanju ove strogo zaštićene vrste. Uprkos brojnim teškoćama u zaštiti prirode i ugroženih vrsta, zajedničkim zalaganjem upravljača zaštićenih područja, lokalnog stanovništva i stručnjaka – ornitologa, populacije beloglavog supa su značajno povećale brojnost u poslednjih nekoliko godina. O povoljnom stanju ovih populacija govori i činjenica da nešto slabija uspešnost gnežđenja tokom prošle godine, uzrokovana jakim mrazevima u februaru, nije značajnije destabilizovala gnezdeću populaciju. Na osnovu procenjene brojnosti od 305-320 jedinki, očekuje se da u predstojećoj gnezdilišnoj sezoni bude 120-130 gnezdećih parova, što je slična brojnost kao i prethodnih godina.

Dobijeni podaci o brojnosti supova u Srbiji i regionu značajno će doprineti daljoj zaštiti ove retke i globalno ugrožene vrste.

zimski cenzus beloglavog supa

Cenzus beloglavog supa deo je međunarodne inicijative za područje Balkana koja je započela još 2008. godine, a Srbija ove godine prvi put učestvuje u akciji. Očekivanje je da će se angažovanost Srbije nastaviti i sledeće godine, i uključiti još veći broj učesnika.

You may also like...