Dan oglednih životinja

Dan oglednih životinja: posle sedam godina, naše ugledne institucije nisu napravile prvi korak u primeni Zakona

Povodom 24. aprila, Dana oglednih životinja, ORCA javno apeluje na nekoliko uglednih naučno-istraživačkih institucija da svoje poslovanje hitno usklade sa Zakonom o dobrobiti životinja. Istovremeno ORCA pozivamo veterinarsku inspekciju da iskoristi mogućnosti koje su joj pružene odredbama novog Zakona o inspekcijskom nadzoru i izvrši kontrolu rada ovih institucija (iako nisu registrovane).

Svetski dan oglednih životinja - 24. april ustanovilo je Britansko nacionalno udruženja protiv vivisekcije 1979

Zakon o dobrobiti životinja predviđa da sva pravna lica koja se bave sprovođenjem ogleda na životinjama moraju biti upisana u Registar koji vodi Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede. Institucije koje su upisane u ovaj registar moraju, između ostalog, formirati etičku komisiju koja će odlućivati o opravdanosti izvođenja svakog ogleda, odnosno insistirati na doslednoj primeni „3R pravila“. U Registar se do sada, u skladu sa zakonom, upisala 21 naučno-istraživačka institucija.

3R pravilo je međunarodno prihvaćeno načelo za humano korišćenje oglednih životinja koje podrazumeva: zamenu životinja (replacement, smanjenje broja životinja (reduction) i usavršanje oglednih procedura (refinement)

ORCA je, na osnovu sprovedenog istraživanja, utvrdila da čak šest uglednih institucija, ni nakon sedam godina od stupanja na snagu Zakona o dobrobiti životinja, nisu ispunile ovu obavezu, i to:

  • Prirodno matematički fakultet u Nišu,
  • Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu,
  • Institut za primenu nuklearne energije u Beogradu,
  • Naučni institut za veterinarstvo u Novom Sadu,
  • Zavod za biocide i medicinsku ekologiju u Beograd i
  • Institut za javno zdravlje Srbije „Batut“.

Ovakvo postupanje je nedopustivo i zabrinjavajuće, naročito od strane onih institucija koje bi morale biti primer ostalima kada je u pitanju poštovanje zakona kojima se uređuje naučno-istraživački rad. Istovremeno, ovakav odnos prema zakonskim obavezama dodatno će usporiti pregovore sa EU u vezi sa poglavljem koje je povećeno nauci i istraživanju (poglavlje 25), čije otvaranje je najavljeno.

Svetski dan oglednih životinja (24. april) ustanovilo je Britansko nacionalno udruženja protiv vivisekcije 1979.

Izvor: ORCA

You may also like...