Ekologija i zaštita životne sredine u cementarama

Holcim Srbija

U okviru predmeta Energija i životna sredina studenti Mašinskog fakulteta u Kragujevcu mogli su da se upoznaju sa zaštitom životne sredine u cementari ‘’Holcim’’, a od njihovih stručnjaka saznaju kako oni gledaju na razvoj energetike i unapređenje životne sredine. Gosti predavači govorili su o koristima od spaljivanja otpada u cementarama koje su po rečima ovih stručnjaka višestruke. Osim što znatno smanjuju količine otpada koje bi završile na deponijama, emisija štetnih gasova koja dospeva u atmosferu znatno je niža nego kada se kao gorivo koristi ugalj ili nafta,

Gosti predavači iz cementare ‘’Holcim’’

  • Naravno neophodno je da se koriste najnovija tehnološka sredstva i filteri, kako bi čitav proces bio bezbedan po životnu sredinu – ističe Jasminka Milošević menadžer za zaštitu životne sredine cementare ‘’Holcim’’. Naša kompanija kao alternativni energent koristi automobilske gume, a – prema njenim rečima postoji i obostrani interes države i cementara da se deo otpada pre svega industrijski ali i komunalni, na pravi način zbrine. Sve ono što može da se reciklira i koristi kao sekundarna sirovina, treba da bude spaljeno, a mi možemo da koristimo i čvrst neopasan tkz sortirani komunalni otpad.

Holcim je uspeo da dobije saglasnost i dozvolu za upotrebu svih vrste otpada koji potiče iz industrije, ukoliko zadovoljava određene uslove. Dozvolu za upotrebu otpadnih guma kao alternativnog goriva dobili su 2006 godine,a problem koji je Srbija imala sa ovim otpadom, sada više ne postoji.

  • Sada smo napravili plan kako da dođemo do druge vrste otpada jer – prema rečima Miloševićke mi trošimo oko tonu i po guma na sat, a kao alternativni energent godišnje iskoristimo oko 25.000 tona automobilskih i traktorskih guma. Upotreba čvrstih obnovljivih goriva trebalo bi da startuje u drugoj polovini 2010. godine.

Ciklus tribina vezanih za energiju i životnu sredinu

Cementna industrija raspolaže velikim potencijalom za spaljivanje otpada, koji u našoj zemlji uglavnom završava na divljim deponijama. Prema njihovim rečima proces spaljivanja je potpuno bezbedan po životnu sredinu i emisija štetnih gasova ne premašuje granične vrednosti. Cementare su obavezne da vrše stalni monitoring, kao i redovne i vanredne kontrole republičkih inspektora za zaštitu životne sredine.

Sa ovom prezentacijom Mašinski fakultet u Kragujevcu završio je ciklus tribina vezanih za energiju i životnu sredinu i akreditovanu nastavu koju realizuje već nekoliko školskih godina.

You may also like...