Hidroenergetska slika Srbije

Hidroenergetika Republike Srbije tema je predavanja koje je studentima Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu održao prof. dr Aleksandar Gajić, državni sekretar za nauku i tehnološki razvoj u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Predavanje studentima Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu

Studenti su još jednom u okviru predmeta Energija i životna sredina, pokazali veliku zainteresovanost za aktuelne i razvojne probleme vezane za energetiku i unapređenje životne sredine, ovog puta za hidroenergetiku Srbije i korišćenju energije vode kod nas. Hidroenergetika kao obnovljivi i čisti deo energije, danas je izuzetno značajna. Procena je da bi do 2020 godine takozvana zelena energija trebalo da učestvuje sa 27 odsto u ukupnoj domaćoj potrošnji. Ipak, ako se nastavi sadašnjim tempom, cilj je teško ostvariv. Jer, iako je preko 1.000 lokacija na kojima je moguće izgraditi mini hidroelektrane, u Srbiji trenutno postoji svega tridesetak ovakvih objekata. Profesor Aleksandar Gajić kaže da je rešenje u izgradnji novih objekata, koji će proizvoditi takozvanu čistu energiju.

prof. Dr  Aleksandar Gajić državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

  • Jedna ozbiljnija priča o hidroenergetici, pored priče o čistoj vodi, vazduhu i generalno o ekologiji postaje imperativ današnjeg vremena, a ja se nadam da ćemo iz perioda siromaštva koje se uvuklo u inženjersku praksu izaći u skorijoj budućnosti. U odnosu na velike elektroprivrede u Evropi, kod nas je udeo hidroenergije u odnosu na potencijale sa kojima raspolažemo na žalost neiskorišćena dovoljno, a sa druge strane proces dobijanja dozvole za izgradnju mini hidroelektrana još uvek je komplikovan – objašnjava prof. Dr Aleksandar Gajić državni sekretar u Ministarstvu.

Predavanje prof. Dr Aleksandra Gajića organizovano je na poziv katedre za energetiku i procesnu tehniku Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu, a u okviru kursa ’’Energija i životna sredina’’, namenjenog studentima osnovnih akademskih studija.

You may also like...