Nema promena kvaliteta vode Dunava

Prema jutrošnjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vrednosti teških metala u Dunavu nisu prešle maksimalne dozvoljene granice u okviru druge klase vodotoka, u koje ta reka spada prema kategorizaciji vodotoka. Ispitivanja kvaliteta vode pokazuju da se njena PH vrednost i koncentracije metala nalaze na istom nivou kao i pre izlivanja boksitnog mulja u Mađarskoj.

ribolov na dunavu ?

Merenja kvaliteta vode se obavljaju na tri sata, kako bi se utvrdilo da li će biti talasa zagađenja Dunava u Srbiji.

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja i Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine u stalnom su kontaktu i redovno prate situaciju na vodotoku reke Dunav. Korisnicima ribarskih područja upućen je dopis u kome se obavezuju da pojačaju rad svojih službi, kao i da o svim promenama koje uoče obaveste inspekciju i druge nadležne organe.

Ukoliko kontrole kvaliteta vode Dunava pokažu da je došlo do zagađenja, javnost će o tome odmah biti obaveštena.

You may also like...