Od 1. aprila nove cene i popusti za struju

Gotovo polovina domaćinstava u Srbiji neće imati uvećane račune za struju

dalekovod

Socijalno ugrožene kategorije stanovništva imaće popuste od 40 do 45 odsto. – Popustom od 11,89 odsto podstiče se racionalna potrošnja električne energije, dok se popustom od pet odsto nagrađuje redovno plaćanje računa. – Novom cenom struje nadoknađen je gubitak vrednosti kilovat-sata zbog inflacije u poslednjih godinu dana

Od 1. aprila počinje primena novog cenovnika za prodaju električne energije i primena popusta od 11,89 odsto za mesečnu potrošnju od 1 do 350 kilovat-sati. Nova prosečna cena kilovat-sata za sve kupce na svim naponskim nivoima veća je za 15,1 odsto. Kilovat-sat za domaćinstva biće skuplji za 13,5 odsto.

Primenom novog popusta od 11,89 odsto gotovo milion i po domaćinstava koja mesečno imaju toliku potrošnju, što je polovina od svih domaćinstava u Srbiji, neće imati povećane račune za struju. Njima će, uz taj popust, biti obračunavan i popust od pet odsto na ime redovnog plaćanja računa za struju, pa će tako ukupan popust za te kupce biti do 16,89 odsto.

Popusti će sada biti još veći za socijalno ugrožene kategorije kupaca. Njima će računi praktično biti umanjeni od 40 do 45 odsto. Naime, oni će moći da ostvare pravo na tri popusta – 35 % na ime svog socijalnog statusa, novih 11,89 % i 5 % na ime redovnog plaćanja struje. Svi ti popusti će prepoloviti njihove račune.

S obzirom da je prosečna mesečna potrošnja domaćinstva u Srbiji ispod 400 kilovat – sati, očekuje se da će novi popust podstaći i racionalnu potrošnju struje i da će još veći broj domaćinstava imati umanjene račune.

Počev od aprila kupci će, ukoliko ispune potrebne uslove, moći da ostvare sledeća tri popusta:

  • socijalni – 35 %

  • za racionalnu potrošnju – 11,89 %

  • za plaćanje u roku dospeća obaveze – 5 %.

Uslovi da bi se iskoristili svi navedeni popusti su:

  • potrošnja za period od 30 dana od 1 do 350 kWh,

  • da kupac nema dugovanja za električnu energiju i da obaveze izmiruje do roka za plaćanje koji je naznačen na računu

Za ostvarivanje ovih popusta kupac ne treba da dolazi u distribuciju, jer će se popusti automatski obračunavati na osnovu podataka o izmirivanju obaveza, potrošnji i socijalnom statusu (prema evidenciji centara za socijalni rad).

Da bi kupac koji troši do 350 kilovat – sati već u aprilu mogao da koristi popust od 11,89 odsto, potrebno je da dug za struju iskazan na martovskom računu, koji mu stiže u aprilu, u potpunosti izmiri do datuma koji je na računu označen kao rok dospeća. Tako će steći pravo da mu već aprilski račun, koji stiže u maju, bude umanjen za više od 16 odsto.

Novouvedeni popust od 11,89 odsto će važiti dok nadležni državni organi ne urade Nacionalni program za zaštitu ugroženih potrošača. Taj program će biti u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i sa Direktivama EU o rešavanju pitanja tzv. energetskog siromaštva.

Svi popusti koje na godišnjem nivou odobrava Elektroprivreda Srbije dostižu četiri milijarde dinara, tj. oko 40 miliona evra, što je vrednost jednomesečne potrošnje za trećinu Srbije, tj. vrednost električne energije koju u jednom mesecu za 800.000 kupaca isporuči „Elektrosrbija“ Kraljevo.

Novom cenom struje nadoknađen je gubitak vrednosti kilovat-sata zbog inflacije u poslednjih godinu dana. Naime, od korekcije cene struje koja je bila 1. marta 2010. do 1. aprila 2011. godine inflacija je bila oko 12 odsto.

Cenovnik za domaćinstva – od 1. aprila 2011.god.

Kategorija potrošnje

 

Obračunski elementi

Jedinica mere

Dnevni
tarifni
stav

Dinara
za jedinicu
mere

1

2

3

4

5

Domaćinstva

Naknada za merno mesto

119,07

Obračunska snaga

kW

31,583

Aktivna energija:

Potrošači sa jednotarifnim merenjem

zelena zona

kWh

4,386

plava zona

kWh

6,578

crvena zona

kWh

13,157

Potrošači sa dvotarifnim merenjem

zelena zona

kWh

viši

5,012

kWh

niži

1,253

plava zona

kWh

viši

7,518

kWh

niži

1880

crvena zona

kWh

viši

15,036

kWh

niži

3,759

* Cene su bez PDV-a i popusta koji važe od 1. aprila

You may also like...