Prijave zbog zagađenja u Pančevu

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine izvršila je vanredni inspekcijski nadzor u HIP Petrohemiji Pančevo, zbog pojačanih žalbi građana na neprijatne mirise i povećanih koncentracija zagađujućih materija. Utvrđeno je da su povećane koncentracije benzena, ukupnih ugljovodonika i vodonik-sulfida na mernom mestu Vatrogasni dom.

petrohemija pancevo

Inspekcija je angažovala mobilnu ekipu Zavoda za javno zdravlje Pančevo za merenje koncentracije zagađujućih materija u gradu.

U toku nadzora utvrđeno je da je 26. novembra u prepodnevnoj smeni iz izmenjivača za grejanje pirolitičkog ulja izdrenirana otpadna voda u uljnu kanalizaciju, dok je u rezervoaru za sirovi benzin upuštana i ispuštana voda, takođe u njenu kanalizaciju. Te aktivnosti su izazvale pojavu uljnih materija na površini egalizacionog bazena u fabrici za obradu voda.

Takođe, proizvodnja pirolitičkog benzina je usmeravana od 21. novembra u nerekonstruisani rezervoar, a ista je 26. novembra oko 21.20 časova preusmerena u rekonstruisani rezervoar. Postrojenje za pretretman kaustične otpadne vode radilo je do 26. novembra u 17.30 časova, a u njemu se vrši oksidacija sulfida i merkaptana u sulfate i sulfonate. Sa tog postrojenja mogu se emitovati neprijatni mirisi.

Republička inspekcija je naložila Petrohemiji da preduzme sve nepohodne preventivne mere na pretretmanu kaustične otpadne vode, na kome se vrši usmeravanje otpadnih voda sa kaustičnog pranja gasova u fabrici etilen, a na istom postrojenju se vrši oksidacija sulfida i merkaptana u sulfate i sulfanate.

Protiv HIP Petrohemije i odgovornih lica biće podnete prijave za privredni prestup.

U toku današnjeg dana biće izvršen i inspekcijski nadzor Rafinerije nafte Pančevo, radi procene svih faktora koji su uticali na povećanje zagađujućih materija u Pančevu.

You may also like...