Racionalno korišćenje električne energije

struja

Ovih dana potrošnja električne energije u Srbiji je na nivou planiranog. Međutim iako je došlo do velikog broja porasta privrednih aktivnosti, prema nekim podacima između 10 i 80 odsto u zavisnosti od grane, ipak se oseća manja potrošnja električne energije u privredi Srbije. Naime, prema rečima direktora za odnose sa javnošću u EPS-u Momčila Cebalovića, ne pada potrošnja električne energije ali se očito deo proizvodnje preselio u domaćinstava.

U ovim danima kada su hladna jutra i večeri, niko više kako kaže Cebalović, ne koristi ugalj i drva, odmah se uključuju uređaji koji troše električnu energiju. Mi smo opet došli u situaciju naglašava on, da električna energija kao najjeftnija energija postane veoma privlačna za neracionalnu potrošnju. Svako trošenje električne energije za grejanje je neracionalna potrošnja zato što dolazimo u situaciju da toplotnu vrednost uglja, koja je stvorila električnu energiju, na kraju celog tog procesa, ponovo pretvaramo u toplotnu energiju. Jasno je da iskorišćenost tog energenta je svega oko 30 odsto.

Obnovljivi izvori su hit tema kako u Srbiji tako i u Evropi,i sve više se priča o proizvodnji energije iz obnovljivih izvora. Međutim u Srbiji se govori samo o proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora, kao da se zaboravlja na proizvodnju toplotne energije iz obnovljivih izvora. Kod nas nije problem proizvodnja električne energije kaže Cebalović, jer je ima dovoljno, ali je neracionalno što se ta električna energije pretvara u toplotnu, pa je zato korisno da država učini nešto kako bi se obnovljivi izvori koristili prevashodno za proizvodnju toplotne energije.

Kada je reč o obnovljivim izvorima, stručnjaci kažu da su naši najveći resursi biomasa i geotermalna energija. Ne vidim da se ozbiljnije razmišlja na tu temu- istiće Cebalović. Više se razmišlja o proizvodnji isključivo električne energije iz obnovljivih izvora, govori se o cenama i to 8 do 14 centi po kWh iz tih obnovljivih izvora. Nadamo se da će nadležni državni organi naći pravi način da urede ovu oblast i da će svoj interes u tome naći oni koji žele da investiraju u obnovljive izvore. EPS bi u tom slučaju bez gubitka u poslovanju preuzimao električnu energiju iz obnovljivih izvora odn. od vlasnika koji su investirali novac u te kapacitete.

Elektropriveda Srbije će se u budućnosti okrenuti više obnovljivim izvorima energije ističe Cebalović, a tu su projekti revitalizacije hidroelektrana Đerdap, Bajina bašta, izgradnja hidroelektrane sa Republikom Srpskom, i program revitalizacije malih hidroelektrana, koje rade po stotinak godina i koje su u sastavu naših distributivnih preduzeća.

 

You may also like...