Regionalna kancelarija Arhuske konvencije u Kragujevcu

Delegacija OEBS-a u KragujevcuDelegacija misije OEBS-a u Srbiji posetila je Kragujevac i Službu za zaštitu životne sredine. Tom prilikom, za narednu godinu najavljeno je otvaranje regionalne kancelarije za primenu Arhuske konvencije.

Predstavnici misije OEBS-a posetili su Kragujevac, kako bi se upoznali sa aktivnostima koje grad ostvaruje iz oblasti zaštite životne sredine. U ekološkom centru Kragujevac, gde su prisustvovali i volonteri koji se bave ekologijom, prezentovane su aktivnosti Službe za zaštitu životne sredine, kao i njihov plan rada za narednu godinu. Neke od njih su: regionalni plan upravljanja otpadom, priprema projekta zaštite jezera Gruža, akciija pošumljavanja, kao i aktivnosti na izradi LEAP-a.

  • Ono što smo videli je impresivno i zato želimo da i dalje razgovaramo o mogućnostima naše dalje saradnje, uključivanjem civilnog

    Olivera Zurovac - Kuzman, šef Odseka za životnu sredinu u OEBS-u

    Olivera Zurovac – Kuzman, šef Odseka za životnu sredinu u OEBS-u

    društva u donošenje odluka iz oblasti zaštite životne sredine. To se pre svega odnosi, kako kaže Olivera Zurovac – Kuzman, šef Odseka za životnu sredinu u OEBS-u, i na slobodan pristup informacijama iz oblasti zaštite životne sredine, a sve u cilju održivog razvoja.

Kao novi vid saradnje sa Odeljenjem OEBS-a koje se bavi zaštitom životne sredine najavljena su dva zajednička projekta, koja će biti realizovana naredne godine u Kragujevcu.

  • Uspostavili smo saradnju sa Odeljenjem OEBS-a koje se bavi zaštitom životne sredine i očekujemo da ćemo u narednoj godini imati još veću saradnju, ističe Srđan Matović, član Gradskog veća za zaštitu životne sredine i dodaje da će se krenuti sa realizacijom dva projekta u Kragujevcu. Prvi se odnosi na formiranje regionalne kancelarije za primenu Arhuske konvencije, a nadamo se kako kaže da ćemo do kraja 2010. godine imati i formalnu ’’zelenu stolicu’’ u našem lokalnom parlamentu, a to znači predstavnike građana koji će prisustvovati sednicama Skupštine grada i biti u mogućnosti da daju svoj komentar na sva pitanja vezana za životnu sredinu.

Prilikom današnje posete predstavnici misije OEBS-a posetili su Politehničku školu Kragujevac, gde su se upoznali sa aktivnostima njihove Ekološke sekcije, kao i Eko park u Ilinoj vodi.

You may also like...