Sajam organizacija civilnog društva u Kruševcu

 

TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa, u okviru komponente promocije rada, povećanja vidljivosti i pospešivanja uključenosti OCD u demokratske društvene procese na putu EU integracija, promocije građanskog aktivizma i volonterizma  poziva sve zainteresovane organizacije civilnog društva iz opština Aleksandrovac, Trstenik, Brus, Varvarn, Ćićevac, Svilajnac, Ćuprija, Paraćin, Despotovac, Rekovac i gradova Kruševac i Jagodina da prijave svoje učešće na Sajmu organizacija civilnog društva, koji će se održati u Kruševcu, 15.aprila, 2016.godine, u periodu od 10 do 16h.

Sajam je namenjen svim organizacijama civilnog društva koje su registrovane na teritoriji navedenih opština i gradova a posebno onima koje se bave podizanjem  kapaciteta OCD, razvijanjem dijaloga sa lokalnim samoupravama, pružanjem usluga u zajednici za različite društvene grupe, brigom o zaštiti čovekove okoline, ljudskim pravima, razvoju demokratije i sl.

Sajam organizacija civilnog društva u Kruševcu - TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa

Sajam je osmišljen tako da će OCD iz svake opštine/grada imati priliku da se predstave i svoje aktivnosti i delovanje približe građanima/kama koji/e će tog dana prisustvovati ovom događaju. Na osnovu blagovremenog prijavljivanja i relevantnosti pristiglih prijava, organizator će doneti odluku o organizacijama koje će imati priliku da se predstave na Sajmu.

Posebno ohrabrujemo slanje zajedničkih prijava za jedan štand, koje mogu biti prijave lokalnih/opštinskih  ili tematskih mreža.

U okviru Sajma, pored predstavljanja na štandu, organizacije će imati mogućnost da javno prezentuju uspešne projekte i aktivnosti putem kratkog filma, Power Point prezentacije ili izlaganja.
Tokom Sajma biće distribuiran promotivni materijal (info-sheet), predstaviće se aktivnosti i mogućnosti u okviru Resursnog centra Građanskih inicijativa i održaće se  debata na temu: OCD, mediji i lokalne samouprave sa podtemama, Uključivanje OCD i medija u procese donošenja propisa i Transparentno finansiranje OCD na lokalnom nivou. Na debati će uzeti učešće predstavnici lokalnih samouprava, predstavnici medija i civilnog društva. Vreme i mesto održavanja debate biće naknadno saopšteno.
Događaji su otvoreni za zainteresovane organizacije civilnog društva, predstavnike lokalnih samouprava, medija i građane.

Organizacije civilnog društva se ohrabruju se da učestvuju u svim aktivnostima  Sajma.

Zainteresovane organizacije se mogu prijaviti do 2.aprila, 2016.godine, popunjavanjem prijavnog formulara 

  • TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa, organizator Sajma, učesnicima obezbeđuje:
  • Besplatno korišćenje štandova
  • Mogućnost dodatne prezentacije
  • Osveženje
  • Kontakt sa medijima
  • Putni troškovi za predstavnike/ce OCD van Kruševca

Refundacija putnih troškova vršiće se u toku Sajma, za troškove prevoza autobusom. Da bi ste refundirali putne troškove, potrebno je da dostavite autobusku kartu na uvid, ili potvrdu sa autobuske stanice o ceni karte.

Za dodatne informacije, kontaktirajte predstavnika TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa u Novom Pazaru:

Dževid Sadović, 060/3624 015,  dzevid@gradjanske.org
Kreativne ideje su dobrodošle!

Izvor: Građanske inicijative

You may also like...