Tagged: Festival kvaliteta

Festival kvaliteta 2014. u Kragujevcu

U organizaciji Centra za kvalitet Univerziteta u Kragujevcu održan je tradicionalni naučni skup Festival kvaliteta 2014. U okviru ove dvodnevne manifestacije, biće održane i četiri međunarodne konferencije posvećene kvalitetu, za koju je prijavljeno preko...