Tagged: Festival kvaliteta

13 internacionalna i 46 nacionalna konferencija o kvalitetu

Festival kvaliteta 2019.

U organizaciji Centra za kvalitet Univerziteta u Kragujevcu održan je trodnevni tradicionalni naučni skup Festival kvaliteta 2019. U okviru ove stručne manifestacije održana je 13. internacionalna i 46. nacionalna konferencija o kvalitetu, kao i...

Festival kvaliteta 2014. u Kragujevcu

U organizaciji Centra za kvalitet Univerziteta u Kragujevcu održan je tradicionalni naučni skup Festival kvaliteta 2014. U okviru ove dvodnevne manifestacije, biće održane i četiri međunarodne konferencije posvećene kvalitetu, za koju je prijavljeno preko...