Tagged: Republička inspekcija za zaštitu životne sredine

Sanacija Pančevačkog mosta

Nadzor radova na sanaciji Pančevačkog mosta Republička inspekcija za zaštitu životne sredine nadzire radove na sanaciji Pančevačkog mosta, koje izvodi preduzeće Mostkolor. Inspekcijskim pregledom utvrđeno je da pomenuto preduzeće vrši antikorozivnu zaštitu Pančevačkog mosta...

Drugi broj e-magazina Stakleno zvono

Hrana i otpad su oduvek bili alfa i omega svake civilizacije. Ljudi su se nastanjivali na bogatoj zemlji, lovištima ili pak putevima snabdevanja. Uvek ćemo se rado sećati mirisa nečije kuhinje, ali i neprijatnnog ...