Traže moratorijum za gradnju na obali

Crnogorsko društvo ekologa i Ekološki pokret Ozon pokrenuli su Inicijativu za stavljanje moratorijuma za gradnju na crnogorskoj obali koji je, kako su ocijenili, jedini odgovor na nekvalitetna dokumenta koji su na javnoj raspravi.

cg-primorski profit

  • Ovom inicijativom zahtijevamo da se Nacrt Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu povuku sa javne rasprave i da se inicira javna rasprava o našem predlogu – kaže se u saopštenju te dvije nevladine organizacije (NVO).

Javnim dijalogom i aktivnim učešćem institucija i pojedinaca bi se, kako se navodi, definisao optimalan period koji bi bio iskorišćen za revitalzaciju i sanaciju šteta pričinjenih nelegalnom gradnjom i devastacijom prostora i životne sredine.

Iz tih NVO su najavili da će dokument u kojem su naveli činjenice zbog kojih smatraju da je potrebno realizovati inicijativu poslati Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

  • Nakon analiziranja ova dva nacrta prepoznali smo potrebu da se, u svrhu zaštite javnog i interesa budućih generacija, hitno stavi moratorijum za gradnju na crnogorskom primorju na određeno vrijeme – kazali su iz Ozona.

Moratorijum za gradnju su, kako su naveli, prepoznali kao najbolju opciju jer planska i strateška razvojna dokumenta na lokalnom i državnom nivou nijesu usklađena, a trenutna prostorna dokumentacija je više usklađena sa potrebama investitora nego sa potrebama lokalnog stanovništva.

  • Nije sprovedeno mapiranje NATURA 2000 staništa, nijesu definisani ekokoridori a plan ne razmatra uticaj podizanja nivoa mora – saopšteno je iz Ozona.

Prisutna gradnja ukazuje na prisustvo organizovanog kriminala i izaraženu korupciju što, kako su kazali, potvrđuju i aktuelni slučajevi u Budvi kojima se bave pravosudni organi.

  • Postojeća dokumenatcija ne predviđa varijantna rješenja – kazali su iz Ozona, dodajući da se planovi zasnivaju na podacima starim više od trideset godina.

Prostorno planiranje, prema njihovim riječima, ne razmatra seizmički rizik datog područja.

Izvor: cdm.me

You may also like...