Zaštita životne sredine – od planiranja do realizacije

Dosezanje evropskih standarda u oblasti zaštite životne sredine, za Srbiju će predstavljati najveći trošak na putu ka Evropskoj uniji. Veliki deo tih aktivnosti moraće da sprovedu lokalne samouprave u svojim sredinama. Zbog toga je danas u Kragujevcu, u organizaciji Grada i Regionalne agencije za ekonomski razvoj, održana konferencija pod nazivom ”Zaštita životne sredine – od planiranja do realizacije”, čiji su pokrovitelji Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja i Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji (OEBS).

[singlepic id=488 w=500 h=217 float=center]

Konferencija ”Zaštita životne sredine – od planiranja do realizacije”, posvećena je inicijativama, programima i projektima iz oblasti zaštite životne sredine na teritoriji grada i regiona koji su nastali kao rezultat procesa strateškog planiranja razvoja teritorije. Svoj program i projekte prezentovali su Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja i Sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivog razvoja AP Vojvodine, a predstavljena je i Nacionalna strategija održivog razvoja. Delegacija Evropske unije u Srbiji govorila je o Strateškim konceptima zaštite životne sredine i koracima koje Srbija treba da preduzme u procesu priključenja Evropskoj uniji. Sektor zaštite životne predstavlja najskuplju aktivnost Srbije na putu ka Evropskoj uniji.

Andrew Headey, ministar savetnik i šef trećeg sektora operacija, Delegacije Evropske unije u Srbiji

Andrew Headey, ministar savetnik i šef trećeg sektora operacija, Delegacije Evropske unije u Srbiji

 

 

  • Da bi Srbija postala kandidat za članstvo u EU, mora da popuni upitnik od nekih 2400 najvažnijih pitanja na koje treba da odgovori. Upitnik je podeljen na nekoliko poglavlja, a tu je i zaštita životne sredine kao jedan od najvažnih – istakao je Endru Hedi, ministar savetnik i šef trećeg sektora operacija, Delegacije Evropske unije u Srbiji. U rešavanju ekoloških problema osim lokalnih samouprava taj posao nosiće i organizacije civilnog društva. Neće biti jednostavno da se sprovede sve ono što je planirano, ali je na nama da učinimo sve da veći deo toga realizujemo na putu priključenja Srbije Evropskoj uniji – dodao je on.

[singlepic id=477 w=300 h=225 float=center]

U radu konferencije u Kragujevcu učestvovala je i Dajana Serafina Faloni šefica Odeljenja za demokratizaciju OEBS –a, koja je takođe posebno istakla napore gradske uprave Kragujevca i posvećenost osnažavanju ekoloških programa na lokalnom i regionalnom nivou. Osnivanje Arhus centra u Srbiji, jasan je signal da je ova zemlja rešila da se pozabavi teškim ekološkim problemima.

Kragujevac je u zaštiti životne sredine napravio krupne korake koje je pohvalio državni sekretar resornog ministarstva prof. Dr Ivica Radović.

[singlepic id=492 w=190 h=143 float=right]

  • Ovaj grad ima Sekretarijat za zaštitu životne sredine odnosno organizovan sistem brige za zdravu okolinu. Prošle godine u parlamentu Srbije usvojen je čitav paket ”zelenih” zakona, ali daleko je teže obezbediti njihovu implementaciju – objašnjava Radović. Za to je neophodno razvijati javnu svest i organizovati ekološko obrazovanje, jer ako to ne dopre do svesti naših sugrađana onda su prva dva stuba potpuno nestabilna – ističe on.

Lokalni ekološki akcioni plan je strateški važan dokument koji je Kragujevac nedavno usvojio, zato je ovo i bila prilika da se grad predstavi projektima koji su urađeni u okviru ovog dokumenta, a koji bi uz pomoć međunarodne zajednice mogli da se i realizuju.

[singlepic id=489 w=300 h=225 float=center]

  • Mi ćemo pored iskustava i primera dobre prakse iz zemlje i inostranstva biti u prilici da po prvi put predstavimo tridesetak projekata koji su nastali nakon izrade Lokalnog ekološkog akcionog plana i očekujemo da ćemo tokom naredne godine bar jedan deo projekata i realizovati – istakao je Srđan Matović član Gradskog veća za životnu sredinu, održivi razvoj i saradnju sa udruženjima.

Nakon plenarnog zasedanja održani su tematski okrugli stolovi posvećeni projektima koji su u planu da se realizuju u Kragujevcu, Šumadiji i Pomoravlju, o otpadu , aerozagađenju, otpadnim vodama, ekološkom obrazovanju i informisanju, energetskoj efikasnosti, zemljištu, biodiverzitetu i jonizujućem i nejonizujućem zračenju.

[singlepic id=490 w=500 h=214 float=center]

Konferencija je omogućila da se razmene iskustva i ostvare kontakti između institucija, organizacija i programa koji su aktivni u oblasti zaštite životne sredine na lokalnom, regionalnom, nacionalnom ali i međunarodnom nivou.


You may also like...