Završena kontrola proizvođača hleba

Poljoprivredna inspekcija Generalnog inspektorata Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u decembru 2010. godine, izvršila je kontrolu 336 pekara na teritoriji Republike Srbije prema Uredbi o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500“.

hleb

Tokom kontrole vršena je provera da li je proizvođač hleba ispunio obaveze iz Uredbe kojom se nalaže da proizvodi hleb od brašna T-500, težine 500 grama i u količini od 40% dnevne prozvodnje svih vrsta hleba.

Nakon izvršene kontrole 336 pekara, utvrđeno je da kod 8 pekara proizvodnja nije bila usklađena sa Uredbom. Kod četiri proizvođača hleb je bio manji od propisane težine i prozvodili su količine manje od 40% obaveznog hleba, dva prizvođača nisu poštovala propisan odnos sirovina, dok su ostali prozvodili hleb od namenskog brašna a koji je bio deklarisan kao da je proizveden od brašna „T-500“. Inspekcija je podnela prekršajne prijave protiv proizvođača koji nisu uskladili proizvodnju hleba sa navedenom Uredbom.

You may also like...