Ogromno interesovanje za pisanje EU projekata

Drugi trening za nevladine organizacije na temu “Pisanje projektnih predloga za EU fondove” održan je od 22. do 24. septembra na Zlatiboru, u okviru projekta “Tehnička podrška organizacijama civilnog društva na Balkanu i u Turskoj – TACSO”, koji finansira EU.

tacso_logo

Otvoreni poziv TACSO kancelarije za prijave učesnika na ove treninge izazvao je neočekivano veliko interesovanje organizacija širom Srbije, koje su na dva poziva za treninge pisanja EU projekata poslale preko 260 aplikacija. Ovako neočekivan odziv ukazuje da su organizacije željne znanja iz ove oblasti, i da prepoznaju da civilni sektor u Srbiji još uvek nema adekvatnih kapaciteta da bi na najbolji način iskoristio evropske fondove koji mu stoje na raspolaganju.

Trodnevni trening na Zlatiboru namenjen je organizacijama iz cele Srbije koje su bile aktivne u protekle tri godine, a do sada nisu sprovodile ni jedan projekat podržan od strane EU. Trenerica Jasna Hajder provela je učesnike kroz obavezne korake sastavljanja koncepta predloga, pristup logičkog okvira, i kreiranje i analizu projektnog budžeta. Učesnici su takođe dobili i niz praktičnih saveta kako uspešno pupuniti komplikovani aplikacioni formular.

Zlatibor-ppw-training

Kako bi bolje odgovorila interesovanju organizacija za ovu temu, TACSO kancelarija u Srbiji odlučila je da za treći planirani trening iz ove oblasti ne objavljuje novi poziv, već da učesnike odabere od prethodno primljenih prijava, od kojih su mnoge izrazito visokog kvaliteta. Pored ova tri višednevna seminara, biće organizovan i veći broj jednodnevnih treninga i radionica o pisanju EU projekata širom Srbije, kako bi se ova tema približila što većem broju organizacija koje su iskazale svoje interesovanje za nju.

You may also like...