ČISTIJA PROIZVODNJA

PROIZVODSTRATEGIJA UVOĐENJA ČISTIJE PROIZVODNJE U SRBIJI.

Ova strategija je proizvod saradnje Ministarstva zaštite životne sredine i Tehnološko metalurškog fakulteta u Beogradu, koji je angažovanjem više od deset stručnjaka iz različitih oblasti uspeo da definiše viziju Republike Srbije po pitanju privrženosti njene industrije ideji čistije proizvodnje.

Cilj čistije proizvodnje je prevencija zagađenja preko efikasnog smanjenja zagađenja vazduha, vode i zemljišta kao i smanjenja nastajanja otpada. Zadatak čistije proizvodnje je da obezbedi očuvanje resursa odnosno održivo korišćenje istih, eliminaciju toksičnih sirovina i smanjenje stvaranja otpada. Pet osnovnih tehnika primene čistije proizvodnje su domaćinsko poslovanje, optimizacija procesa, zamena sirovina, uvođenje novih tehnologija i razvoj novih proizvoda.

Preduzeća koja primenjuju čistiju proizvodnju trebalo bi da ostvare ekonomsku dobit kroz smanjenje troškova rada i odlaganja otpada, utroška energije, zagađivanja životne sredine kao i smanjen obim tretmana otpada…Investiranje u čistiju proizvodnju dugoročno utiče na bolje ekonomske rezultate preduzeća i smanjuje troškove u odnosu na primenu rešenja za tretman već nastalog otpada. Predlog Strategije uvodjenja čistije proizvodnje u Republici Srbiji spreman je za usvajanje i primenu kroz predloženi akcioni plan, što će za cilj imati izražen karakter domaćinskog poslovanja industrije u Srbiji.

You may also like...