Parametri stanja žitotne sredine u Kragujevcu: URBANIZACIJA

Buka kojoj su ljudi svakodnevno izloženi, opšta ili buka u životnoj sredini jedan je od najvećih problema uže čovekove okoline, posebno u gradskim područjima. Glavni izvori buke su saobraćaj, industrija, građevinski i javni radovi, rekreacija, sport i zabava. Na porast buke u životnoj sredini utiče i sve brži tempo života u velikim urbanim sredinama.

Postoji potreba za izradom akcionog plana zaštite od buke u životnoj sredini. Potrebno je da se planiraju mere zaštite od buke i njenih efekata u životnoj sredini kao i mere za smanjenje buke u slučaju prekoračenja graničnih vrednosti. Izmerene dnevne a posebno noćne vrednosti nivoa buke u životnoj sredini mogu narušiti zdravlje građana posebno starije populacije.

2023. godine u gradu Kragujevcu zamenjeni su kotlovi na ugalj i mazut u Energetici, kotlovima na prirodni gas, što će doprineti pre svega boljem kvalitetu vazduha u gradu. Završena je i studija izvodljivosti za korišćenje otpadne toplote u državnom Data centru što će značiti početak korišćenja obnovljivih izvora energije u sistemu daljinskog grejanja.

Kragujevac je upravo krenuo sa realizacijom projekta Čista Srbija, što podrazumeva novo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Cvetojevcu. Pored toga izgradiće se još dva manja postrojenja. Jedno u Batočini čiji sliv otpadnih voda ide ka Kragujevcu i drugo u Stragarima.

Projekat izgradnje komunalne infrastrukture za odlaganje čvrstog komunalnog otpada u Republici Srbiji nastao je iz razloga dugogodišnjeg nerešavanja problema u ovoj oblasti pre svega u regionalnim centrima, koji obuhvataju veliki broj stanovnika koji su bez adekvatnog rešenja za odlaganje čvrstog otpada. Tako je u Kragujevcu planirana izgradnja regionalnog centra za upravljanje komunalnim otpadom. Predviđena je i sanacija postojeće nesanitarne deponije u Jovanovcu.

Program zaštite životne sredine grada Kragujevca od 2023 do 2033 predstavljaće najvažniji planski dokument kojim se određuje ekološka politika grada u narednih 10 godina. On predstavlja strateški dokument za rešavanje prioritetnih problema u oblasti zaštite životne sredine.

You may also like...