Parametri stanja žitotne sredine u Kragujevcu: PRIRODA

Iako postoje brojna ispitivanja živog sveta na teritoriji Kragujevca može se reći da se sprovode nesistematski i bez kontinuiteta. Otuda je teško dati realnu ocenu  o stanju ugroženosti živog sveta i koje sve vrste biljaka i životinja žive na teritoriji grada. Još je teže dati predlog o zaštiti pojedinih grupa organizama kao i njihovih staništa. Tako ekipa sa PMF u Kragujevcu koja se bavi istraživanjem sveta i insekata otkriva svaki put po neku novu vrstu. Međutim mnogi iščezavaju zbog promene koje se dešavaju antropogeno izazvane. Oni pokušavaju da se bave njihovom biologijom, razumevanjem njihovog načina života.

U centru za ribarstvo i konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda Akvarijum, radi brojna hidrobiološka ekipa mladih ljudi koji sa različtih aspekata već godinama unazad proučava vodene ekosisteme sa teritorije cele Srbije.

Zahvaljujući aktivnom radu gljivarskih udruženja dobro je proučena zajednica makrogljiva na području grada. Jedno od tih je Gljivarsko društvo Šumadija, koje predstavlja udruženje pojedinaca koje se profesionalno ili amaterski bave mikologijom kao i svi drugi zainteresovani za proučavanje i upotrebu ili druge vidove bavljenja gljivama.

Poljoprivredna stanica Kragujevac kao stručna služba pokriva osim Kragujevca i poljoprivredno područje Šumadije. Ona ima neophodne laboratorije i opremu kojom već 20 godina kontroliše plodnost zemljišta. Poljoprivrednici dobijaju tačne podatke o sadržaju hranljivih elemenata.

Urbano zelenilo je važan deo velikih gradova u kojima se prirodno okruženje prepliće sa okruženjem koje stvara čovek. Svetski gradovi postaju sve prenaseljeniji i zagađeniji. Zato urbane i zelene površine pružaju širok spektar ekosistemskih usluga koje bi mogle da pomognu u borbi mnogih urbanih bolesti i poboljšaju kvalitet života gradskih stanovnika.

You may also like...