Tagged: e-otpad

Elektronski i električni otpad

Organizovano prikupljanje otpada u kragujevačkog Čistoći

Kragujevačka ’’Čistoća’’ od 1. februara počela je sa otkupom električnog i elektronskog otpada. Ovo preduzeće dobilo je integralnu dozvolu za sakupljanje i transport opasnog otpada. Sakupljaju velike i male kućne aparate, opremu za IT...

Održivo upravljanje e-otpadom u Srbiji

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole objavio je sažeti predlog za praktičnu politiku „Održivo upravljanje e-otpadom u Srbiji“. Publikacija je nastala u okviru projekta “Organizacije civilnog društva kao most komunikacije između građana, javnih...