TEMPUS PROJEKAT

tempus

Na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu u okviru medjunarodnog Tempus projekta, održan je prvi seminar iz oblasti Energetske efikasnosti. Osnovni cilj projekta je podizanje efikasnosti zaštite životne sredine u gradovima i opštinama Srbije i ostvarivanje nivoa ekološkog integriteta.

Uz pomoć evropskih institucija i bazirajući se na iskustvima EU, srpski konzorcijum sastavljen od eksperata sa univerziteta i drugih institucija realizovaće trening kurseve u cilju unapređenja ljudskih resursa koji će u svojim opštinama biti odgovorni za pitanja menadžmenta i održivosti urbane životne sredine. Pomenuti kursevi se odnose na oblast energetske efikasnosti i upravljanja čvrstim otpadom, a njima će biti obuhvaćeno preko 100 polaznika iz 10 opština Šumadije, i to prevashodno zaposlenih u lokalnoj administraciji zaduženih za poslove zaštite životne sredine, javnim komunalnim preduzećima i industriji, kao i zainteresovanim članovima nevladinih organizacija. Na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu predstavnici iz Poljske govorili su o svojim iskustvima iz ostvarivanja projekta u izgradnji kapaciteta u lokalnim administracijama za upravljanje energijom i čvrstim otpadom. Govoreći o iskustvima iz oblasti energetske efikasnosti i zaštite životne sredine Gžegož Boron, direktor Uprave za zaštitu životne sredine u Bidgošću je rekao da je taj grad ne samo potrošač nego i snabdevač energijom. Zbog toga je u obavezi da ima planove o upravljanju energijom i čvrstim otpadom.

Polaznici kurseva će tokom trajanja projekta aktivno učestvovati u izradi predloga lokalnih strategija za svoje opštine u oblastima upravljanja otpadom i energetske efikasnosti. Uslov za dobijanje sertifikata menadžera životne sredine je da se do završetka projekta uradi i odbrane predlozi navedenih strategija.

U okviru projekta formiraće se i Eko trening centar na mašinskom fakultetu u Kragujevcu, koji će kao stabilan kapacitet biti u službi lokalnim zajednicama Srbije u pogledu edukacije, transfera znanja, informisanja i saradnje na rešavanju svih konretnih problema koji opterećuju životnu sredinu.

You may also like...