Festival kvaliteta 2013. u Kragujevcu

Na fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu održan je Festival kvaliteta, u okviru kojeg su održane 4 međunarodne konferencije.Centralna tema ovogodišnje manifestacije bila je izvrsnost u javnom sektoru, a tokom tri dana predstavljeno je preko 250 radova iz različitih naučnih oblasti. Festival kvaliteta je već duže vreme vodeći naučno stručni skup iz oblasti standardizacije i kvaliteta života i to ne samo na području bivše Jugoslavije već i cele jugoistočne Evrope.

prof. Dr Zoran Punoševac, predsednik Asocijacije za kvalitet Srbije

  • Pored toga što sagledavam kvalitet u Srbiji, Mašinski fakulteti i Centar za kvalitet su lideri u ovakvim manifestacijama jer daju pun doprinos razvoju kvaliteta kako u Šumadijskom okrugu tako uopšte i u Srbiji. Pokušavamo da kroz pet velikih seminara razvijemo mrežu tj. implementiramo standarde ostalim regionima u Srbiji, i u tome uspevamo, jer se pokazalo da je kvazi preduzetništvo prošlost. Sa primenom novih standarda, direktiva i novih uslova za poslovanje obezbeđuje nam i opstanak na tržištu – istakao je prof. Dr Zoran Punoševac, predsednik Asocijacije za kvalitet Srbije. Sistem kvaliteta i primena standarda daju pun doprinos konkurentnosti tržišta, pre svega poslodavaca. U početku naš veliki problem je bio kako da promenimo svest poslodavaca da shvate kako kvalitet nije pomodarstvo već potreba, da kroz seminare i edukativno obrazovanje nadoknadimo ono što smo kroz formalno obrazovanje propustili – rekao je Punoševac.

Tokom tri dana festivala održane su međunarodne i nacionalne konferencije o kvalitetu. Međunarodna konferencija na kojoj je bilo predstavljeno 90 radova, zatim nacionalna konferencija o kvalitetu i konferencija o kvalitetu života.

Miladin Stefanović, predsednik Organizacionog odbora

  • Ove godine išli smo sa jednim ambicioznim planom i rezultati ove konferencije će biti značajni ne samo za studente, nastavnike i predstavnike Univerziteta koji prisustvuju Festivalu nego i za privredu, javna preduzeća i lokalne samouprave koje takođe prisustvuju u velikom broju – istakao Miladin Stefanović, predsednik Organizacionog odbora.

Opština Ražanj je jedna od retkih ekoloških opština u Srbiji, a zbog razvijene ekološke svesti rešili su problem čvrstog otpada, reciklažu pet ambalaže. Startovala je i edukacija građana kako da reše problem organskog otpada u domaćinstvima, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života.

prof. Dr Dragiša Todorović, potpredsednik opštine Ražanj

  • Mi smo u prethodnom periodu dosta uradili na sanaciji čvrstog otpada jer smo odredili lokacije za sakupljanje čvrstog otpada u svim mesnim zajednicama, i to nam je omogućilo da nam sredina bude izuzetno čista. Sa druge strane uradili smo dosta na reciklaži, PET ambalažu skupljamo u svim mesnim zajednicama, a u narednom periodu nam predstoji sanacija organskog otpada – rekao je prof. Dr Dragiša Todorović, potpredsednik opštine Ražanj.

Na ovim konferencijama po prvi put promovisano je liderstvo u oblasti kvaliteta i povezivanja sa institucijama iz zemalja Evropske unije.

prof. Dr Pavel Novicki sa Univerziteta u Krakovu.

  • Ekologija kvaliteta života postaje sve značajnija kako na Univerzitetu u Krakovu tako i u celoj Poljskoj. Sve više je naučnih istraživanja, a u Poljskoj se značajan napor ulaže u integracije različitih sistema kvaliteta počev od sistema menadžmenta kvalitetom, zatim opšteg standarda i sistema menadžmenta u ekologiji – izjavio je prof. Dr Pavel Novicki sa Univerziteta u Krakovu.

U okviru programa svečanog otvaranja promovisana je monografija Pokreta za kvalitet u Srbiji, Doprinos centra za kvalitet, autora prof. Dr Miodraga Lazića. Predstavljen je i časopis Kvalitet i izvrsnost.U okviru Festivala održan je i okrugli sto „Saradnja Univerziteta i privrede i kvalitet studentske prakse u Srbiji“, gde su prezentovani rezultati Tempus projekta. Cilj festivala je obezbeđivanje međunarodnog foruma eksperata iz oblasti industrije i akademskih institucija, razmena ideja i predstavljanje rezultata projekata.

You may also like...