Category: fosilna goriva

Fosilna goriva su goriva koja sadrže ugljovodonike i nastala su od fosilnih ostataka biljaka i životinja. Trenutno su osnovni izvor energije za na Zemlji. Energija iz fosilnih goriva obično se oslobađa sagorevanjem, i prilikom tog sagorevanja takođe se oslobađaju otrovni i štetni gasovi koji utiču na prirodu kao: ugljen monoksid (CO), ugljen dioksid (CO2), sumpor dioksid (SO2), SO3, NO3 …

“S.O.S. za Jadran”

“S.O.S. za Jadran”

SAOPŠTENJE: U službenom Programu rada Vlade RH, među ključnim smernicama iz energetike navodi se kako će Vlada sprovesti “moratorij na dosadašnji projekt istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na području Jadranskog mora.” Koalicija udruzenja “S.O.S. za...