A da se aklimatizujemo?

 

Kragujevac je bio domaćin konferencije ’’Lokalne zajednice – ključni akteri u borbi protiv klimatskih promena u Srbiji’’, u sklopu niza aktivnosti ’’Ekološki izazovi a da se aklimatizujemo’’. Konferenciju je otvorio gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić, koji je ovom prilikom istakao da lokalna vlast mora da deluje u borbi protiv klimatskih promena, kako bi se smanjili efekti na globalnom nivou. Za konferenciju o klimatskim promenama izabran je grad Kragujevac zbog duge saradnje sa francuskim gradom Sirenom, ali zbog toga što je preduzeo mere u borbi protiv klimatskih promena sa ovim gradom, u domenu prerade otpada.

konferencija Lokalne zajednice – ključni akteri u borbi protiv klimatskih promena u Srbiji

 

  • Klimatske promene su nastale zbog ljudskog uticaja, kao i da imaju ozbiljne posledice na Kristin Moro, ambasadorka Francuske u Srbijiglobalnom nivou. Subotica je jedina lokalna samouprava u Srbiji koja ima mere za smanjenje emisije gasova staklene bašte, dok je u Francuskoj to na mnogo višem nivou. Tako se u Francuskoj u pojedinim opštinama primenjuju planovi koji doprinose povećanju energije iz obnovljivih izvora, smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte, skladištenju enerije, pametnim mrežama, pametnim zagadjivačima, uštedi energije – istakla je Kristin Moro, ambasadorka Francuske u Srbiji.

Lokalne samouprave su na prvoj liniji pred klimatskim poremećajima što se najbolje pokazalo prilikom prošlogodišnjih poplava.

  • Lokalna vlast mora da deluje u borbi protiv klimatskih promena, kako bi se smanjili efekti na Radomir Nikolić, gradonačelnik Kragujevcaglobalnom nivou. Zato su potrebne strategije u cilju zaštite životne sredine, a iskustva koja su preneli predstavnici francuskih gradova kao i aktivnosti koje sprovode, pomoći će Kragujevcu da se priključi svetskim trendovima u borbi protiv klimatskih promena – rekao je Radomir Nikolić, gradonačelnik Kragujevca.

U našoj zemlji uradjen je dvogodišnji ažurirani izveštaj za bolje praćenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, kao i da svi zainteresovani mogu dostaviti svoje primedbe na izveštaj do 20 oktobra 2015 godine.

  • Republika Srbija je do sada izradila Strategiju borbe protiv klimatskih promena sa akcionim Danijela Božanić, iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredineplanom, a uskoro će izaći publikacija Uticaj klimatskih promena na poljoprivredu. Takodje je osnovan i Nacionalni savet za klimatske promene – istakla je Danijela Božanić, iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Kragujevac ima velikih problema sa upravljanjem otpadom jer se dnevno proizvede preko 160 tona komunalnog otpada koji se odlaže na deponiju u Jovanovcu.

  • U planu je uvodjenje led javne rasvete u Kragujevcu, izrada studije dinamičkog saobraćaja, Vladimir Maksimović, član Gradskog većaodnosno zamena vozila javnog prevoza ekološkim vozilima, a osnovano je i odeljenje za energetsku efikasnost koje radi na skeniranju stanja, pripremi projekata i pronalaženju izvora finansiranja ove oblasti – istakao je Vladimir Maksimović, član Gradskog veća.

 

Učesnici konferencije o klimatskim promenama
Francuska ove godine predsedava konferencijom o klimatskim promenama COP 21 u okviru koje se očekuje postizanje globalnog sporazuma o klimi. Svaka od 195 zemalja učesnika i Evropska unija morala je da dostavi Nacionalni plan za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, što je do sada učinilo oko 120 zemalja. Konferenciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ambasade Francuske, Delegacije Evropske unije u Srbiji, UNDP –a, SKGO –a, lokalnih samouprava, privatnih i javnih preduzeća, nevladinih organizacija, a organizatori su Ambasada Francuske i grad Kragujevac.

You may also like...