Urbano inženjerstvo u Kragujevcu

 

Studijski program Urbano inženjerstvo, koji je na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu akreditovan u maju prošle godine, školuje inženjere za potrebe održivog razvoja na nivu lokalnih sredina. Budući inženjeri radiće u oblasti privatnog preduzetništva, državnog i javnog sektora, i biće zaduženi za donošenje odluka vezanih za ekologiju, uzimajući u obzir zakone, proizvodnju i korišćenje raspoloživih resursa. Studijski program urbanog inženjerstva obuhvata niz obaveznih i izbornih predmeta koji proučavaju različite ekološke probleme savremene urbane zajednice. Studenti stiču znanja, izmedju ostalog, iz oblasti odnosa energije i životne sredine, obnovljivih izvora energije, upravljanja otpadom, različitih tehnologija reciklaže. S obzirom da se u zemljama Evropske unije 70 odsto regulativa i propisa sprovode na lokalnom nivou, u cilju poboljšanja kvalitetnijih komunalnih usluga ali i privlačenja stranih investicija, neophodno je da grad ima urbane inženjere.

Stručna literatura za smer Urbano inženjerstvo

Doc. dr Danijela Miloradović sa Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu

  • Osnovna struktura studijskog programa i sadržaja predmeta nastali su kao rezultat međunarodnog Tempus projekta pod nazivom ’’Razvoj i unapređenje studija automobilskog inženjerstva u Srbiji’’. Opšti cilj ovog projekta je uspostavlanje novih, kvalitetnih, interdisciplinarnih studijskih programa koji bi podržali automobilsku industriju Srbije, kao našeg najvećeg izvoznika, kao i razvoj urbanih područja kroz doprinos povećanju kvaliteta rada javnih službi i kvaliteta života u urbanim naseljima – istakla je Doc. dr Danijela Miloradović sa Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu.

Upravljanje energetskim i ekološkim projektima jedan je od predmeta na kome se pripremaju budući inženjeri koji će raditi u oblasti privatnog preduzetništva, državnog i javnog sektora za proaktivni pristup u donošenju odluka u energetici i ekologiji, uzimajući u obzir zakone, proizvodnju i korišćenje raspoloživih resursa.

Prof. dr Milun Babić sa Fakulteta inženjerskih nauka

  • U okviru ovog predmeta studenti će biti sposobni da suvereno raspravljaju o prirodi energetskih, ekoloških i ekonomskih (EEE) problema, sumiraju i analiziraju efekte ekonomskog razvoja na energetiku i životnu sredinu – objašnjava Prof. dr Milun Babić sa Fakulteta inženjerskih nauka i dodaje da će oni takođe moći da uočavaju glavne trendove EEE i propise iz ovih oblasti i doprinose njihovom pravilnom usmeravanju.

Studenti treba da poseduju osnovna znanja i veštine u projektovanju tehnologije i reciklaže pojedinih vrsta otpada, da se upoznaju sa postupcima i tehnologijama koji se koriste u prečišćavanju voda za piće.

Prof. dr Vanja Šušteršič sa Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu

  • Studenti se osposobljavaju za projektovanje i rešavanje konkretnih problema vezanih za vodosnabdevanje , kanalisanje i tretman voda, a u okviru stručne prakse predviđeno je da studenti posete komunalna preduzeća gde bi se upoznali sa radom jednog takvog preduzeća – rekla je Prof. dr Vanja Šušteršič sa Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu. Danas u Srbiji 65 odsto stanovništva koristi vodu za piće iz vodovodnih sistema, a oko 35 odsto u ruralnim sredinama koristi vodu iz lokalnih vodovoda koji se retko kontrolišu, i koji su nezadovoljavajućeg kvaliteta. Zato su njen adekvatan tretman, distribucija i korišćenje kao i zaštita od zagađenja od presudnog značaja za zdravlje stanovništva i industriju – dodaje ona.

Studenti se između ostalog na ovom fakultetu upoznaju sa prenosom toplote u termodinamičkim uređajima i postrojenjima koji služe za grejanje i klimatizaciju, kao i načinima racionalne potrošnje u objektima sa energetskim pasošima. Upravljanje ekološkim projektima jedan je od predmeta na kome se pripremaju budući inženjeri. Takvi stručnjaci biće neophodni gradu kako bi se uspešno pripremali za projekte iz evropskih fondova, neophodnih za ubrzano dostizanje standarda koji postoje u zemljama Evropske unije.

You may also like...