Vode Zapadne i Centralne Srbije

Za razliku od opština i gradova u donjem toku Zapadne Morave, četiri opštine (Arilje, Požega, Lučani i Gornji Milanovac) i grad Čačak, svojevremeno su zajedničkim finasijskim sredstvima izgradile sistem za vodosnabdevanje Rzav koji ove opštine i grad Čačak snabdeva pijaćom vodom iz vodozahvata na Rzavu, jednoj od najčistijih reka u Srbiji.

Međutim, činjenica da ovaj sistem još uvek nije završen, budući da nije izgrađena akumulacija Svračkovo, koja bi omogućila stabilno snabdevanje vodom u kriznom letnjem periodu kada vodostaj Rzava i njegovih pritoka dostigne svoj minimum.

Zoran Pantović, director JKP ‘’Vodovod’’ Čačak

  • Od ukupno 349 l/sec koje je bilo potrebno za vodosnabdevanje grada Čačka, 278 l/sec je došlo sa sistema Rzav, a ostalo je proizvodnja i distribucija sa našeg sopstvenog izvorišta. Vodosnabdevanje grada Čačka vrši se sa sistema Rzav i deo sa sopstvenog izvorišta koji se sastoji od dvadesetak bunara i protok vode je između 50 I 150 l/sec, zavisno od toga da li je formirana akumulacija ili ne. U letnjim mesecima pošto nije izgrađena akumulacija Svračkovo na sistemu Rzav nekad nema dovoljno količine vode na vodozahvatu, koji je privremenog karaktera. Onda se formira akumulacija Parmerac . Mi vodom snabdevamo nekih 90 hiljada ljudi, 34 hiljade potrošača i imamo nekih hiljadu kilometara vodovodne i kanalizacione mreže. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje, fizičko hemijska i mikrobiološka ispravnost je konstantovana u svim ispitivanim uzorcima, voda u gradskom sistemu vodovoda u odnosu na ispitivane parametre odgovarala je pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće – ističe Zoran Pantović, director JKP ‘’Vodovod’’ Čačak.

Grad Čačak ima izgrađeno oko 400 kilometara kanalizacione mreže i 14 fekalnih crpnih stanica.Nemaju postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, iako kao i ostali vodotokovi i sliv Zapadne Morave je izložen zagađenjima organskog i neorganskog porekla.

  • U gradu Čačku imamo sa priključcima oko 400 kilometara kanalizacione mreže, 14 fekalnih crpnih stanica. Mesto gde se ispuštaju otpadne vode je Zapadna Morava, jer nemamo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. U okviru projekta programa podrške razvoja infrastrukture lokalne samouprave, Grad Čačak je dobio određenu donaciju i urađena je studija izvodljivosti. Sada se čeka realizacija, jer treba napraviti sistem koji mora da bude održiv. Inače za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda potrebno je obezbediti 23 miliona evra. Kvalitet otpadnih voda radimo sa Zavodom za javno zdravlje, koji uzima 12 uzoraka otpadne vode, a pošto Zapadna Morava ima veliku proticajnu moć i kapacitet da može da se izvrši samoprečišćavanje svu otpadnu vodu ispuštamo u ovu reku. Naravno da se zagađuje Zapadna Morava ali to nije drastično – objašnjava Pantović.

Javno preduzeće za vodosnabdevanje Rzav Arilje, već tri decenije upravlja sistemom koji vodom za piće snabdeva Arilje, Požegu, Lučane, Čačak i Gornji Milanovac. Iako je ova godina bila sušna, nisu presušile slavine korisnika koji se vodom za piće snabdevaju iz fabrike vode Rzav u Arilju. Ovde se dnevno isporučuje 550 litara vode u sekundi. Analize koje su rađene tokom posledjih godina ukazuju na nužnost izgradnje akumulacije Svračkovo na reci Rzav, jer kapacitet vodozahvata iz koga fabrika za preradu vode u Arilju crpi vodu odavno ne može da podmiri potrebe brojnih korisnik. Izgradnjom brane Svračkovo, koja je počela 2010 godine, obezbediće se dugoročnije snabdevanje tih opština i šireg područja Srbije. On će, osim zbog vode za piće, biti i značajan energetski potencijal.

Vladimir Petrović, rukovodilac proizvodnje u JKP za vodosnabdevanje ‘’Rzav’’ iz Arilja

  • Ova akumulacija je završna faza izgradnje regionalnog sistema Rzav 1 i ona predvidđa preuzimanje vode iz ove akumulacije i distribuciju do krajnjih korisnika. Ona treba da obezbedi 1800 l/sec vode za piće. Akumulacija je zapremine 27 miliona metara kubnih vode od čega je aktivna zapremina 21 milion. Visina samog tela brane je 60 metara, a širina 200 metara, predviđeno je da akumulacija košta 52,5 miiona evra. Do sada je u nju uloženo 16,5 miliona evra. Problem je u samoj geologiji koja je loša, jer ima pojava klizišta, pa to otežava njenu gradnju. U toku je izgradnja optočnog tunel u dužini od 250 metara, a drugi objekat koji se pravi je prelivni šaht kroz koji će prolaziti višak količine vode. Nadamo se da će do kraja 2018. godine biti izvršeno usmeravanje reke Rzav kroz optočni tunel, kako bi se stvorila mogućnost da se gradi samo telo brane – rekao je Vladimir Petrović, rukovodilac proizvodnje u JKP za vodosnabdevanje ‘’Rzav’’ iz Arilja.

Osnovni vodozahvat za užički vodovod je akumulacija Vrutci, međutim sa pojavom algi koje su se pojavile 2013 godine prešlo se na rezervni alternativni vodozahvat Sušičko vrelo.

Panorama UžicaDuško Ljujić, direktor JKP ‘’Vodovod’’ iz Užica

  • Kvalitet vode koju mi prerađujemo i isporučujemo građanima dobrog je kvaliteta, što potvrđuju analize Zavoda za javno zdravlje, jer sve koje su rađene u zadnji tri godine pokazaju da je voda dobrog kvaliteta. Osnovni vodozahvat za Užice je akumulacija Vrutci, ali sa pojavom algi 2013. godine, prešlo se na rezervni vodozahvat Sušičko vrelo. Mi pored njega imamo još 4 alternativna izvorišta i sa njima snabdevamo grad dovoljnim količinama vode. Dosta vode isporučujemo i u okolna sela, u uslovima kada je suša, jer vodu koriste za zalivanje – objašnjava Duško Ljujić, direktor JKP ‘’Vodovod’’ iz Užica.

Kao i mnogi drugi gradovi u Srbiji i Užice nema sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Kao i u slučaju ostalih reka u slivu Zapadne Morave i kada je Đetinja u pitanju najveće zagađivače predstavljaju velika naselja, Užice, Sevojno, Požega i industrijski pogoni smešteni na obalama ili priobalju reke.

  • Užicu treba sistem za prečišćavanje otpadnih voda i mi smo bili u programu KFW banke, zajedno sa Kruševcem i Vranjem gde smo imali obezbeđenu donaciju od 15 miliona evra, kako bi rešili problem sa prečišćavanjem otpadnih voda, nije se uspelo u toj nameri, jer je bilo dosta nerešenih problema, kako bi mogla investicija da se realizuje. Osnovni zagađivači su domaćinstva koja kroz kanalizaciju zagađuju reku Đetinju – istakao je Ljujić.

Nakon 30 i više godina Užice će dobiti novu fabriku vode, kojom će se stvoriti uslovi za konačno rešavanje problema vodosnabdevanja 70 hiljada žitelja ovog grada.

Užice sa puta za Zlatibor

  • Nova fabrika moći će da prerađuje vodu sa akumulacije Vrutci. U ovoj fazi izgradnje radimo novu tehnologiju dezinfekcije vode ozonom i značajno poboljšavamo liniju bistrenja, tako da ćemo imati bolju tehnologiju koja će moći da se kasnije koristi za preradu vode u akumulaciju Vrutci. Postojeća fabrika je kompletno rekonstruisana i u drugoj fazi biće izgrađena jedan novi objekat, filteri sa aktivnim ugljem. Urađena je i nova taložnica laguna za tehnološki otpadne vod, odakle ćemo ubuduće u reku Đetinju ispuštati čistu vodu – objašnjava Ljujić.

Kada bude završena nova fabrika vode, biće omogućeno da se ponovo za vodosnabdevanje koristi akumulacija Vrutci.Tako bi se grad sa Sušičkog vrela vratio na vodosnabdevanje sa Vrutaka.

ekolokalizyacija

You may also like...