Parametri stanja žitotne sredine u Kragujevcu: VODA

Pored vodovodnog sistema Gruža grad Kragujevac se snabdeva vodom za piće sa još dva vodovodna sistema Morava i Grošnica. Godina osnivanja savremenog vodovoda smatra se 1904. kada su kaptirani Trmbaski bunari i gravitacionim cevovodom, voda dovedena u grad.

Voda iz Grošničke vodojaže uključena je u gradsku vodovodnu mrežu 1. aprila 1938. godine. Time je Kragujevac dobio savremeni vodovod. Nakon sprovedenih istražnih radova u priobalju Morave, na potezu Batočine doneta je odluka da se snabdevanje vodom Kragujevca orijentiše na potencijal podzemnih voda pored Morave. Završetkom izgradnje Moravskog sistema konstantovano je da je grad obezbeđen normalnim snabdevanjem do kraja 1977. godine i da se mora odmah pristupiti izgradnji sledećeg vodovodnog sistema za snabdevanje Kragujevca vodom. Utvrđeno je da je najbolje rešenje izgradnja vodovodnog sistema na reci Gruža jer jedino u tom slivu ima dovoljnih količina voda.

Sve površinske vode su pod većim ili manjim pritiskom i pod uticajem raznih izvora zagađujućih materija. Zato je značajno praćenje uticaja zagađivača na površinske vode i kontiunirani monitoring kao pokazatelja promena kvaliteta površinskih voda.

You may also like...