Studentski timovi predstavili ekološke projekte

Na fakultetu Inženjerskih nauka u Kragujevcu, održana je završna radionica studenata master studija iz predmeta Upravljanje energo i eko projektima. Istraživačko razvojni i studentski timovi smera za energetiku i procesnu tehniku predstavili su i javno branili svoje akademske projekte. Sve sa ciljem da zaštite životnu sredinu, podignu energetsku efikasnost i iskoriste obnovljive izvore energije.

  • Nakon prezentacije i diskusije, mladi stručnjaci upoznali su širu javnost šta su to radili tokom svog školovanja, kada je reč o ispitnim i nastavnim aktivnostima. Oni su aktivni u nastavi jer su ujedno predavači, ocenjivači i učenici. Teme završnih radova studentskih timova bile su problemi prašine u industriji nameštaja u drvnoj industriji, razvoj i projektovanje farme vetrogeneratora za lokaciju Boljevac i sanacija i reprojektovanje starog fabričkog dimnjaka na lokaciji Zastava Kragujevac – istakao je šef Katedre za energetiku i procesnu tehniku Milun Babić.

Najveći problem industrije prerade drveta predstavlja njegova prašina, piljevina i okrajci drveta koji nastaju kao nus pojava proizvodnih procesa. Da bi sprečili narušavanje zdravlja radnika i dobili duži radni vek proizvodnih mašina, uradili su sistem uklanjanja prašine i piljevine na samom mestu nastanka.

  • Cilj projekta kada je reč o ekonomskom delu, je da se iskoristi otpad od drveta, a kada govorimo o ekološkom radi se o trajnoj ugradnji sistema za prečišćavanje otpadnih gasova. Zadatak je da osnujemo preduzeće koje će biti energetski, ekološki i ekonomski opravdano, kao i kako da najbolje iskoristimo otpadni materijal od drveta, koji bi se koristio kao energent – rekao je Žarko Gavrilović, student završne godine master studija.

Razvoj i projektovanje farme vetrogeneratora za lokaciju Boljevac, naziv je akademskog projekta koji su uradili studenti završne godine master studija. Pored projektovanja vetrogeneratora, poseban osvrt bačen je na zaštitu životne sredine. Cilj je postavljanje vetrogeneratora, korišćenje obnovljivih izvora energije, a time i rasterećenje već postojećih termoelektrana.

  • Prvo smo morali da prikupimo podatke o brzini i pravcu vetra, kao i da odredimo ružu vetrova na lokaciji Boljevac. Pored projektovanja vetrogeneratora poseban osvrt je bačen na zaštitu životne sredine, kako bi omogućili razvoj čiste energije. Jedini problem je što se prilikom izgradnje vetrogeneratora, zagađuje životna sredina samo prilikom njihove izgradnje, jer se tada upotrebljavaju teške i transportne mašine – dodaje Milan Milojević, student završne godine master studija.

Sanacija i projektovanje starog fabričkog dimnjaka na lokaciji Zastavine energetike, radi proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, projekat je istih studenata sa Fakulteta inženjerskih nauka. Sistem koji ne zahteva hlađenje i zasniva se na ekološkoj proizvodnji obnovljivih i sekundarnih sirovina.

  • Cilj ovog projekta je da se poboljša proizvodnja električne energije ne samo u Kragujevcu, već i u celoj Srbiji. Mi bismo imali električnu energiju kroz tri režima rada, kada se dimnjak pusti ponovo u rad, dim bi prvo prolazio kroz izmenjivač toplote koji bi grejao, kasnije kroz generatore koji bi generisali električnu energiju koja bi se kasnije puštala u sistem elektrodistribucije – objašnjava Marko Terzić, student završne godine master studija.

Ovo je bio još jedan projekat istraživačko razvojnih i studentskih timova smera za energetiku i procesnu tehniku Fakulteta inženjerskih nauka, koji su predstavili i javno branili.

Pogledajte emisiju Stakleno zvono:

httpv://youtu.be/4YU9bazebFQ

You may also like...