Ambasador Švedske u Kragujevcu

U okviru svoje zvanične posete Kragujevcu, ambasador Kraljevine Švedske Jan Lundin sa svojom delegacijom, posetio je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Kragujevcu, što je bila i prilika da se razmotre mogućnosti saradnje izmedju predstavnika nadležnih institucija u Kragujevcu i ambasade Švedske.

Švedska snažno podržava Srbiju na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji i jedna je od vodećih zemalja u svetu u oblasti ekologije i očuvanja životne sredine. Budući da je jedno od poglavlja za pridruživanje Srbije EU poglavlje 27, koje se odnosi na politiku životne sredine, jedan od fokusa švedske donatorske pomoći biće usmeren upravo na tu oblast.

Ambasador Kraljevine Švedske Jan Lundin

  • Nalazimo se na vrlo važnom mestu za ekologiju u Kragujevcu, Sistemu za prečišćavanje otpadnih voda u Cvetojevcu. Srbija kao kandidat za članstvo u Evropsku uniju mora da preduzima korake, kako bi voda bila čista, zato je interesantno videti kako Kragujevac dobro prečišćava otpadnu vodu. Videćemo da li možemo da pomognemo, jer članstvo u EU obavezuje Srbiju da voda bude čista. Istovremeno mi je drago da je u Centralnom postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Kragujevcu, korišćena Švedska tehnologija – istakao je ambasador Kraljevine Švedske Jan Lundin.

Robert Nigord, Prvi sekretar i Savetnik za zaštitu životne sredine u ime švedske agencije za međunarodnu razvojnu pomoć SIDA, rekao je: „Procenjeno je da se trenutno tretira samo 10% otpadnih voda u Srbiji i to je oblast životne sredine kojoj su potrebne najveće investicije. Domaći resursi su ograničeni i zato je potrebna asistencija spolja.

Robert Nigord, Prvi sekretar i Savetnik za zaštitu životne sredine

  • Srbiji su potrebne velike investicije u pogledu rukovanja otpadom, regulisanja odvodonog sistema, takođe velike investicije su neophodne i u pogledu rukovanja čvrstog otpada i sanitarnih mesta za njihovo odlaganje. To svakako povećava mogućnost Srbije da ispuni sve što je vezano za poglavlje 27 kako bi mogla da se pridruži EU. Najveće investicije odnosiće se na otpadne vode ali postoje i druge direktive koje su još određenije, ona koja se odnosi na nitrate, a to su direktive koje je izdala EU vezane za smernice rada i razvoja Srbije. Što se tiče hemijskih supstanci Srbija je napredovala, jer postoji baza podataka gde je preko 200 hiljada takvih supstanci već registrovano, a kada je u pitanju registracija hemijskih supstanci velika obaveza je na samim industrijama koje moraju da prijave i registruju one hemijske supstance koje koriste u svojoj proizvodnji – rekao je Robert Nigord, Prvi sekretar i Savetnik za zaštitu životne sredine.

 

Razgovor u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Kragujevcu

Vlada Kraljevine Švedske doniraće oko tri miliona evra u okviru priprema za pregovore u procesu pristupanja Srbije EU u oblasti zaštite životne srednine. To će dovesti do bolje pregovaračke pozicije Srbije za poglavlje 27, jer se radi o ekološkoj budućnosti Srbije, pa se zato mora mnogo više pažnje obratiti na kvalitet vode i zemljišta. Sistem za prečišćavanje otpadnih voda u Cvetojevcu projektovan je 80 –ih godina i pušten u rad 1990 godine. Posle 26 godina postojanja postrojenje i dalje radi i funkcioniše i u reku Lepenicu vraća prerađenu vodu.

Nebojša Jakovljević direktor JKP ’’Vodovod i kanalizacija’’

 

  • Potrebno je reći da posle toliko godina neprekidnog rada svi ti agregati u sistemu za prečišćavanje otpadnih voda traže revitalizaciju i zanavljanje. Mi se danas nalazimo u situaciji da moramo da pristupimo projektovanju revitalizacije ovog postrojenja, a to traži značajna finansijska sredstva. Koja će to biti, zavisiće od naših potreba, ali će najviše biti do 10 miliona evra zajedno sa kanalizacionom mrežom grada Kragujevca, koja je dužine od 600 km – rekao je Nebojša Jakovljević direktor JKP ’’Vodovod i kanalizacija’’.

Švedska mnogo radi na sprovođenju agende 2030 o održivom razvoju, koje su usvojile UN prošle godine. Ambasador Švedske Jan Lundin je rekao da se ta agenda odnosi na ceo svet, te da je potrebno da imamo ekološki zdravu Evropu, čije je Srbija deo.

Inače tokom svoje posete Kragujevcu, Ambasador Kraljevine Švedske Jan Lundin otvorio je u hotelu „Šumarice” konferenciju pod nazivom „IKT start-ap, mostovi saradnje Srbije i Švedske”, koja je bazirana na promociji švedskih standarda u internet tehnologijama. Dvodnevni skup u Kragujevcu okupio je informatičare iz Šumadije, predstavnike domaćih, ali i švedskih kompanija, koje uspešno posluju u našoj zemlji. Najvećoj kompaniji – „Erikson”, pridružile su se i druge mešovite, švedsko-srpske firme, koje su u Kragujevcu predstavile rezultate svog rada, a učešće u konferenciji uzeo je i klaster IKT firmi centralne Srbije, čiji je angažman predstavio glavni menadžer ovog poslovnog udruženja Branimir Dženopoljac.

Ambasador Lundin sa ucenicima Foto Vuk Brankovic

Drugi dan posete Kragujevcu ambasador Lundin iskoristio je za razgovor sa đacima o ljudskim pravima. Učenicima je predstavljen i projekat pod nazivom „Prva generacija”, koji se zasniva na ranom učešću mladih u biznisu. Tom prilikom najavljen je i projekat KUB, učešćem u javnom dijalogu sa učenicima kragujevačkih škola. Sa njima je razgovarao o važnosti slobode izražavanja i ljudskih prava. Ambasador je na švedskoj čajanki, tzv. fika, ugostio i predstavnike nevladinog sektora.

You may also like...