Berza električne energije Sepeks

Berza električne energije u Srbiji i jugoistočnoj Evropi – Sepeks (SEEPEX) počela je 17. februara sa radom i, kako se očekuje, trebalo bi da poveća obim trgovine električnom energijom u celom regionu.

Upostavljanje takve berze deo je procesa pripreme Srbije i zemalja regiona za integraciju u EU u sektoru energetike i korak u pravcu formiranja regionalnog tržišta struje, istaknuto je na konferenciji organizovanoj povodom početka rada berze.

Elektro mreža Srbije

Kako je rečeno na konferenciji za novinare, prvog dana trgovanja bilo je 1.925 megavat časova zaključenih transakcija i postignuta je srednja cena svih satnih cena na dnevnom nivou od  23,83 evra po megavat času.

  • Srbija je prva od zemalja jugoistočne Evrope i Evropske energetske zajednice u kojoj je počela da radi berza električne energije i da će od cena električne energije u Srbiji sada biti potpuno transparentna i pouzdana. To otvara nove perspektive u ukupnom energetskom sektoru i ovo je jedan veliki iskorak u pravcu stvaranja regionalnog tržišta i pristupanja čitavog regiona evropskom tržištu električne energije – rekao je Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić.

Prema njegovim rečima, berza električne energije Sepeks, odnosno Dan unapred tržišta, otvorena je nakon nepunih 14 meseci od usvajanja novog Zakona o energetici koji je do kraja definisao sve principe po kojima to tržište treba da radi.
On je naglasio i da berza Sepeks može biti apsolutno uspešna ukoliko Elektroprivreda Srbije (EPS) bude jedan od njenih najznačajnijih segmenata.

  • Posao berze je da obezbedi uparivanje ponude i potražnje i da da fer i poštenu cenu struje, kao i da obezbedi garanciju da će ta transakcija biti obvljena i da će biti plaćena. Berza će rešiti pitanje tržišta električne energije na apsolutno tržišni način ponudom i potražjom, a EPS je spreman da bude deo te utakmice, ali da nastavi i sa svojim razvojnim projektima – kazao je Antić.

Na ovom projektu radilo se prethodnih pet godina, a posebno intenzivno poslednje dve godine.

  • Otvaranjem organizovanog trgovanja električnom energijom, EMS je ispunio zakonodavnu obavezu i jednu od obaveza za pridruživanje EU, a poboljšani su i uslovi za investitore – rekao Generalni direktor Elektro mreže Srbije (EMS) Nikola Petrović.

Sepeks je formiran kao zajedničko ulaganje srpskog operatora prenosnog sistema EMS-a i Evropske berze električne energije EPEX SPOT u cilju osiguranja transparentnog i pouzdanog mehanizam za formiranje veleprodajne cene na tržištu električne energije, putem uparivanja ponude i potražnje po pravičnoj i transparentnoj ceni, uz sigurnost da će sve transakcije zaključene na toj berzi biti realizovane i plaćene.

Berza struje Sepeks je u julu 2015. zvanično registrovana u Agenciji za privredne registre Srbije i trebala je da počne da radi krajem novembra. Strujom na ovoj berzi se trguje kao akcijama na berzi, a isporučioci energije nisu samo proizvođači, već i trgovci koji su prema važećim zakonima registrovani.

Na sastanku lidera Zapadnog Balkana i zvaničnika EU u Beču 27. avgusta 2015. zemlje regiona su obećale da će sprovesti više mera u oblasti energetike, kao i da će raditi na ispunjavanju obaveza iz ugovora o Energetskoj zajednici.

Zemlje region su obećale da će raditi na uspostavljanju regionalne berze električne energije i regionalnog balansnog tržišta, i da će početi da učestvuju u tenderima za prekogranične kapacitete u kancelariji za alokaciji u Podgorici.

Izvori: Beta, EurActiv

You may also like...