Otpad zaustavlja obnovu hidroelektrane

Jezero i hidroelektrana Perućac

Obnovom hidroelektrane Bajina Bašta u koju će se uložiti 65,5 miliona evra, počeo je investicioni ciklus u elektroenergetici vredan 9 milijardi evra. Radovima na Prvom generatoru u Perućcu počela je rekonstrukcija hidroelektrane Bajina bašta, čiji probni rad bi trebalo da počne 3. juna, a završen je krajem juna kada je i trebalo da bude pušten u rad. Međutim pokretanje agregata pomereno je za dva meseca, a tome je doprineo otpad u jezeru Perućac.

Perućac- panorama otpada

  • Zbog kvara na zatvaraču koji je prouzrokovan otpadom koji je došao sa jezera Perućac, odložili smo pokretanje agregata za dva meseca – objasnio je Miodrag Čitaković, direktor privrednog društva Drinsko – Limske HE. Otpad koji se nalazi na jezeru, ove godine nam je pričinio veliku štetu – kako kaže Čitaković, napravio je problem najviše agregatu 1. Moraćemo da postepeno ispuštamo vodu iz jezera 18 metara od sadašnjeg nivoa, kako bi obavili remont na zatvaraču, i to u periodu od 18. jula do 1. avgusta. Radovi će trajati do 15. avgusta – ističe on.

Završeno prvenstvo u drini - kad sudija odsvira KRAJ

Iz jezera Perućac godišnje se izvadi oko 5.000 kubika otpada – uglavnom plastične ambalaže i granja, koje se kraj brane nakupi kao prava deponija čitavog uzvodnog drinskog sliva. Akcija čišćenja jezera do sada je imala samo kratkotrajni efekat, jer se nije rešavao uzrok problema, a da je tako pokazuju i ove slike. Sve dok se samo saniraju posledice, a ne eliminišu uzroci, koji su uzvodno na divljim deponijama pritoka i same Drine, na njenom putu kroz Crnu Goru, Bosnu i Srbiju, sve što se radi je kratkog daha.

Revitalizacija generatora tri i četiri počeće na proleće 2011, odnosno 2012. godine, tako da će početkom 2013. godine Bajina Bašta biti potpuno obnovljena. Radni vek hidroelektane biće produžen za 30-40 godina, njen rad pouzdaniji, a ulaganja u održavanje elektrane znatno manja.

Miodrag Čitaković, direktor privrednog društva Drinsko – Limske HE

Miodrag Čitaković, direktor privrednog društva Drinsko – Limske HE

  • Agregati rade već 40 godina i do sada su proizveli 60 milijardi kWh električne energije, pa je vreme da se vrši revitalizacija jer je neophodno neke delove promeniti. Tako ćemo je – prema rečima Čitakovića pripremiti da radi još 40 godina i da bude kao nova hidroelektrana, a njen rad biće pouzdaniji I ulaganja u održavanje elektrane manja.

Tako je Srbija započela investicioni ciklus u oblasti elektroenergetike u toku kojeg će u narednih pet do sedam godina uložiti devet milijardi evra. U nove kapacitete biće utrošeno oko pet milijardi evra, dok će za kapitalne remonte i redovno održavanje, uključujući i potrebne radove u vezi sa zaštitom životne sredine biti izdvojeno oko četiri milijarde evra.Hidroelektrana Perućac


You may also like...