Unapređenje energetske efikasnosti kragujevačke Energetike

U saradnji sa Regionalnim evro centrom za energetsku efikasnost Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu, Energetika je započela projekat unapređenja energetske efikasnosti. Njime je predviđeno da se urade i tehničko tehnološke karakteristike sistema za proizvodnju i distribuciju toplotne energije na području grada. Projekat preduzeća Energetika i katedre za energetiku i procesnu tehniku Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu u funkciji je unapređenja energetskih tehnologija za jeftiniju energiju i čistiju životnu sredinu. U planu je da se uradi kompletna analiza proizvodnih kapaciteta energetike, distributivne mreže i predlog mera za rešavanje problema. Dužina distributivne mreže je preko 80 kilometara, a Energetika je poslednjih godina promenila preko 15 kilometara toplovodne mreže. Ove i sledeće godine planirana je zamena još oko 10 kilometara mreže na 48 lokacija u gradu. Projektom energetske efikasnosti dobijen je prostorni plan distributivne mreže sa položajem i dimenzijama svih toplovoda.

Slobodan Đorđević direktor sektora elektroenergetike u Kragujevcu

  • Projektom energetske efikasnosti dobili smo prostorni plan distributivne mreže sa položajem i dimenzijom svih toplovoda, utvrdili stvarne potrebne kapacitete za grejanje i za prključenje novih korisnika. Takođe dobili smo instalisane snage kod svih potrošača, uradili hidraulični proračun mreže, a radimo i na balansiranju mreže i pravilnoj raspodeli toplotne energije kod svih korisnika – istakao je Slobodan Đorđević iz Energetike.

Energetika ovim projektom dobija rešavanje problema energetske efikasnosti, ekonomičnosti i zadovoljenje svih ekoloških normi rada, a potrošači kvalitetnu uslugu grejanja. Cilj je da se uradi sveobuhvatna analiza u proizvodnom sistemu Energetike i da se pronađu rešenja za postojeće probleme. Jedno stoji, problemi Energetike su dotrajali cevovodi i neadekvatna ili nepostojeća izolacija kao i svest potrošača.

You may also like...