“Radulovački” dobio status Evropskog omladinskog centra

Savet Evrope je potvrdio da prostor Ekološkog centra “Radulovački” u Sremskim Karlovcima zadovoljava sve standarde kvalitetaEkološki centar “Radulovački” Pokreta gorana Vojvodine u Sremskim Karlovcima dobio je status Evropskog omladinskog centra, što je prestižna potvrda kvaliteta Saveta Evrope. Odluku o tome je jednoglasno doneo Nadzorni odbor za mlade Saveta Evrope, telo koje čine predstavnici institucija za mlade zemalja članica Saveta Evrope, a  narednih nedelja očekuje se i zvanična potvrda.

Ovim činom Savet Evrope je potvrdio da prostor Ekološkog centra “Radulovački” u Sremskim Karlovcima zadovoljava sve standarde kvaliteta i da može da se svrsta u red omladinskih centara akreditovanih od strane Saveta Evrope po tome što mladima nudi izvanrednu uslugu u pogledu prostora za smeštaj i trening, programa i različitih edukativnih aktivnosti, osoblja i trenerskog tima koji te aktivnosti sprovodi.

Ovo je u prvom redu potvrda da je pravac u kom se razvija centar dobar, a tokom niza sastanaka i iscrpnog postupka analize ispunjenosti svih 22 kriterijuma kvaliteta za dobijanje licence, uvideli su da se generalno politika prema mladima u Srbiji kreće u istom pravcu kao i u Evropi. U isto vreme to ih obavezuje na dalji rad na poboljšanju i održavanju kvaliteta centra, te unapređenja položaja mladih u našoj zemlji i strukturalne saradnje sa svima, kao i na umrežavanje sa evropskim institucijama. Oznaka kvaliteta koju će nositi od 1. januara sledeće do 1. januara 2018. godine činiće ih vidljivim na mapi Evrope, jer će sve evropske institucije imati preporuku da razvijaju svoje programe kod njih, pošto su svi standardi ispunjeni.

Ekološki centar “Radulovački” četvrti je ovakav omladinski centar Evrope. Pre svega akreditaciju su dobili centri u Sloveniji, Finskoj i Turskoj, mimo dva koja od ranije postoje u Strazburu i Budimpešti, a predviđeno je da ih bude 15 širom starog kontinenta. Proces akreditacije našeg centra počeo je 2012. godine u čemu je ogromnu podršku pružilo Ministarsto omladine i sporta na čelu sa Aleksandrom Knežević i Đurom Blanušom. Lane je u Ekološkom centru “Radulovački” boravio četvoročlani ekspertski tim Saveta Evrope koji je i uputio preporuku da mu se dodeli licenca Evropskog omladinskog centra.

Dokaz svemu navedenom jeste i najavljena poseta ekspertske misije Saveta Evrope koja će za dve sedmice osim republičkih Ministarstava i pokrajinskih Sekretarijata posetiti i Ekološki centar “Raulovački”.

You may also like...