Bezbedna upotreba pesticida

pesticidi

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), preko svog Agrobiznis projekta, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pokrenula je seriju treninga o bezbednoj upotrebi pesticida i zaštiti životne sredine. U Kraljevu je za 15 kragujevačkih i isto toliko kraljevačkih poljoprivrednika, održana jedna od tih obuka  radi unapređenja zdravstvene bezbednosti namirnica, a tokom marta izvedena je na 24 lokacije širom Srbije.

Cilj treninga je edukacija poljoprivrednih proizvođača, studenata i uslužnih operatera u poljoprivredi o bezbednoj upotrebi i rukovanju pesticidima i upravljanju rizikom u korišćenju pesticida. Trening je obuhvatio i teme koje su se ticale korišćenja zaštitne odeće i opreme, pravilno skladištenje, aplikacija i uklanjanje neiskorišćenih pesticida i pakovanja, otpornost štetočina na pesticide i opšta pitanja zaštite životne sredine, istakla je Jelena Vujadinović Čolić savetnica za zaštitu životne sredine u USAID. Poljoprivredni proizvođači su kroz obuku naučili o pravilima upotrebe pesticida i maksimalnoj zaštiti poljoprivrednika i životne sredine. Teoretski i praktičan deo treninga trajao je jedan dan, a nakon toga poljoprivrednici su polagali testove na osnovu kojih su dobili licencu za upotrebu pesticida . U proizvodnji se posebna pažnja mora posvetiti pravilnoj upotrebi pesticida zbog zdravstvene bezbednosti potrošača i izvoza na tržište Evropske unije. Nepravilno korišćeni pesticidi mogu izazvati zagađenje podzemnih voda, dovesti do trovanja i ostati u hrani u vidu rezidua koji utiču ne samo na životnu sredinu već i na zdravlje ljudi. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije godišenje oko 20 hiljada ljudi u svetu umre od posledica izlaganja pesticidima.

Najveći problem je ipak šta sa otpadom od pesticida. Mi trenutno u našoj zemlji nemamo ni jednu spalionicu za opasan otpad, kaže Snežana  Savčić Petrić načelnik Odeljenja za zaštitu i ishranu bilja dodavši da Ministarstvo poljoprivrede zajedno sa Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja rade na tome da se napravi generalni inventar zaostalih količina pesticida, koje će smatrati istorijskim otpadom. On će se zbrinuti u skladu sa novim zakonskim propisima. Novim Zakonom o ambalaži i ambalažnim otpadom, predviđena je kaucija pri svakoj kupovini hemikalija, uključujući i pesticide. Onaj ko kupuje izdvojiće određeni deo novca za kauciju, koji će biti u obavezi da istu ambalažu vrati trgovcu, a za to dobiće povratno svoj novac. Svako ko prodaje pesticide biće u obavezi da ima kontejner za prihvat ambalaže. U međuvremenu dok se ne donese Zakon, poljoprivrednici su na ovoj obuci mogli da čuju kako da uskladište svoj otpad od pesticida. Potrebno je pre svega prijaviti stručnoj službi na terenu ili inspekciji koja će obavestiti nadležna Ministarstva, kako bi se znalo gde se određene količine ambalaže nalaze, da bi mogle lakše da se zbrinu.

USAID je investirao 24 miliona dolara kroz svoj Agrobiznis projekat koji će pomoći unapređenje poljoprivredne produktivnosti, proširenje poljoprivredne proizvodnje, otvaranje novih tržišta i jačanje kapaciteta organizacija proizvođača i pružalaca usluga koji podržavaju sektor poljoprivrednog preduzetništva u Srbiji.

USAID Agrobiznis projekat radi zajedno sa srpskim poljoprivrednim proizvođačima u svim fazama proizvodnog ciklusa, od „njive do trpeze“ kako bi se povećala vrednost prodaje srpskih poljoprivrednih proizvoda i zaposlenost u poljoprivredi.

You may also like...