Treći broj e-magazina Stakleno zvono

stakleno-zvono-broj-3

Voda je u nama i svuda oko nas. Njena energija je neiscrpna, koristi se u raznim vidovima, ali je treba racionalno trošiti.

Sa jedne strane, usled klimatskih promena,  dolazi do porasta nivoa mora, vode u rekama na čiji tok utiče plima; češće poplave, pritisak na vodne resurse, a sa druge: do sve manje, one nama najdragocenije- vode za piće. Tempo potrošnje vode i svakodnevni zahtevi za povećanjem njene količine, uvećavaju se takvom brzinom da će se prema postojećim računicama, potrošnja vode u ovom veku povećati za više od 28 puta. Ovakvo stanje u vodosnabdevanju sveta upućuje na korišćenje vodenih masa reka i jezera, koji su već sada ozbiljno zagađeni ulivanjem velikih količina otpadnih voda iz naselja i industrija.

U eko-vestima na našim internet stranicama možete pročitati o prosipanju otrovnih materija koje to  čine ljudi po svojim njivama, potocima, rekama…  Ima li većeg neprijatelja od onog koji je to sam sebi.

Verovatno svaki grad u Srbiji ima neki nerešiv problem u vodosnabdevanju. Mi smo u ovom broju predočili kragujevački – gde se od početka korišćenja Gružanskog sistema ovaj grad suočio sa neželjenim kvalitetom vode u akumulaciji i sa osetnim teškoćama u tehnološkom procesu prerade vode. Da bi se poboljšao tehnološki postupak u preradi vode, učinjeni su razni pokušaji ali je problem ostao isti.

Korišćenje geotermalne odnosno hidrogeotermalne energije ili termalnih voda u Srbiji se vrši uglavnom na tradicionalan način, tj. najviše u balneološke i sportsko – rekreacione svrhe. U Srbiji danas ima 50 banja gde se termalne vode koriste u te svrhe. Korišćenje geotermalne energije za grejanje i u druge energetske svrhe je u početnoj fazi i  veoma skromno u odnosu na potencijalnost i resurse. Prognoze minimalne rezerve toplotne energije u termalnim vodama Srbije iznose kao termalni ekvivalent oko 420 miliona tona nafte, tj. ista količina toplotne energije bi se dobila sagorevanjem te količine nafte.

Situacija u privrednim subjektima Srbije je na žalost takva da uglavnom dominiraju zastarele tehnologije, nedovoljno iskorišćenje energije i prosto jedno nedovoljno angažovanje u oblasti zaštite životne sredine, jer je uvreženo mišljenje da to nosi samo trošak, a ne  nekakve koristi, pa čak i finansijski dobitak. Srbija mora u vrlo kratkom roku da donese set zakona koji će regulisati mnoge aspekte  zaštite životne sredine vezane za upravljanje raznim vrstama otpada, emisije gasova i otpadnih voda. Čistija proizvodnja kod mnogih preduzeća postoji kao zamisao i želja, ali nije bilo prosto prilike da se to i sprovede u proteklim godinama koje su zahtevale borbu za opstanak na tržištu. Sada, kada ti zakoni neumitno dolaze, a klima u društvu menja, nameće se uloga preduzećima, da imaju tu vrstu društvene odgovornosti. U krajnjoj liniji, to će se postići kroz evropske propise koji su vezani za upravljanje, promet i skladištenje hemikalija, jer je to jedna vrlo ozbiljna stvar sa drastičnim zakonskim posledicama, ako se ne poštuju.

 

NEmost je naša kovanica od dva naslova naizgled nespojiva : nuklearnih elektrana i mostova. Njih pak povezuju: autori, dvosmisao, stepen rizika ekvivalentan njihovoj korisnosti i lepoti, kao i sama nemost.

Nemost je naša priča o nemoći da se o krupnim, za naše zdravlje važnim, problemima progovori na pravi način- rečima, ispunjenim zdravim razumom. Možda  je pak naša nemoć  u tome da kad uputimo reči razuma one samo podstaknu nemost onih kojima su upućene, a koji svojim koncima vode igru i dalje.

Ne želeći da nemost ovlada onima koji misle svojom glavom, na naše stranice smo postavili ’’zidove’’  koje treba rušiti grafitima (to su one duhovite poruke u slici il’ reči, što mnogima smetaju, ali ih svi čitaju). Zidove, tabue- teme oko kojih vlada nemost načećemo ekografitima, ali oni sami nisu pravi ukoliko neko ne pokuša da ih precrta, prekreči, dopiše ili prepiše.

kvaj

Danilo Mojsić


Gružanski most na jezeru – KVAJ

Kragujevac se od početka korišćenja Gružanskog sistema suočio sa neželjenim kvalitetom vode u akumulaciji i sa osetnim teškoćama u tehnološkom procesu prerade vode. Da bi se poboljšao tehnološki postupak u preradi vode, učinjeni su razni pokušaji, ali bez značajnih efekata.


mr Bojan Kovačić :

sijalica-kap

Tokovi potrošnje energije

Indikatori energetske efikasnosti u Srbiji pokazuju da postoji potencijal unapređenja stepena racionalnog korišćenja energije u svim sektorima potrošnje, posebno u rezidencijalnom sektoru (zgradarstvo, poljoporivreda, javne komunalne delatnosti, domaćinstva). Takođe, I naša industrijska preduzeća, a posebno mala i srednja, koja zbog svoje fleksibilnosti, sa adekvatnim upravljanjem i primenom novih pristupa u poslovanju i proizvodnji, mogu da budu zamajac sveukupnog ekonomskog razvoja.


geotermalni_izvoriZorica Savić :

Geotermalni izvori Srbije

Novi i obnovljivi izvori energije, iako su poznati vekovima, tek nakon energetske krize 1974 godine dobijaju na većem značaju. Danas je geotermalna energija, posle hidroenergije i biomase kao klasičnih obnovljivih izvora energije,   najznačajniji proizvođač toplotne i električne energije u svim razmerama.

Zorica Savić :

Kreće čistija proizvodnjacistija-proizvodnja

Centar za čistiju proizvodnju Srbije bavi se promocijom i uvođenjem čistije proizvodnje u preduzeća. UNIDO sertifikat o uspešno uvedenom sistemu čistije proizvodnje u svoje poslovanje, dobilo je osam firmi. Ekonomska procena rezultata projekta Čistije proizvodnje je očigledna, ušteda firmi koje su učestvovale u projektu iznosi nešto preko dva miliona evra, na godišnjem nivou.

nezaneProf. dr. Stevan Veinović

NEmost

Pošto Srbija nema ni jednu strategiju -ako govorimo o brojnim ministarstvima- onda je energijsko-ekološki sadržaj rasprava o NUKLEARNIM ELEKTRANAMA U SRBIJI dobio i moralnu dimenziju.

Srbija ima nedovršenu energijsku strategiju (finansirala je Svetska banka). Ona se niti čita niti dovršava. Zato svaki obrazložen predlog ima snagu autoriteta, tj. zavisi od toga ko je zagovornik.

e-magazin Stakleno Zvono (pdf-6.8 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link:

Stakleno Zvono broj 3.rar

stakleno-zvono-3

You may also like...