ŠTA JE TO: Internacionalizacija

odgovor brazilskog ministra prosvete američkim studentima…
Severnoamerička štampa odbila da ga objavi!?

brazilone

Za vreme debate na jednom američkom univerzitetu, brazilskog ministra prosvete Cristovama Buarquea, pitali su studenti šta misli o internacinalizaciji Amazonije. Američki student je postavio svoje pitanje uz primedbu da očekuje odgovor humanistea ne Brazilca.

Evo šta je odgovorio G. Cristovam Buarque:

-“Naravno, kao Brazilacse jednostavno protivim internacionalizaciji Amazonije. Kolika god bila nebriga naših vlada za to bogatstvo, ono je naše”.

Kao humanista,svestan opasnosti koja preti degradiranju okoline u Amazoniji, mogao bih zamisliti da Amazonija bude internacionalizovana, kao uostalom i sve drugo važno za čovečanstvo. Ako bismo, u ime humanističke etike, trebali interncionalizovati Amazoniju, onda bismo trebali interncionalizovati i naftne rezerve celog sveta. Nafta je isto toliko važna za budućnost čovečanstva koliko i Amazonija. Ali uprkos tome, gospodari naftnih rezervi osećaju da imaju pravo povećavati ili snižavati njenu cenu ili proizvodnju.

Isto tako bi trebalo internacionalizovati finansijski kapital bogatih zemalja. Ako je Amazonija rezerva za celo čovečanstvo, nju ne sme spaljivati voljom jednog vlasnika ili jedne zemlje. Spaljivati Amazoniju je isto tako ozbiljno kao i nezaposlenost koju su izazvali špekulanti globalne ekonomije. Ne smemo pustiti da samovolja špekulanata upropasti finansijske rezerve celih zemalja.

Pre internacionalizacije Amazonije želeo bih biti svedok internacionalizacije svih muzeja sveta. Louvre ne treba pripadati samo Francuskoj. Svaki muzej na svetu je čuvar najlepših dela ljudskog genija. Ne smemo ostaviti da tim kulturnim bogatstvom, isto kao ni sa prirodnim bogatstvom Amazonije,  manipuliše ili ga uništi jedan vlasnik ili jedna zemlja. Pre izvesnog vremena je jedan japanski milioner odlučio da sa sobom sahrani sliku velikog majstora. Pre nego se to dogodi, trebalo bi internacionalizirati tu sliku!

Dok se odvija naš susret, Ujedinjene nacije organizuju ”Forum Milenijuma”, ali neki predsednici država su imali poteškoća da stignu na Forum, zbog problema na granici Sjedinjenih Država. Mislim dakle da bi New York, sedište Ujedinjenih nacija, trebalo internacionalizovati.

Makar bi Manhatan trebao pripadati celom čovečanstvu. Kao uostalom i Pariz, Venecija, Rim, London, Rio de Janeiro, Brazilija, svaki grad sa svojom posebnom lepotom i svojom istorijom bi trebao pripadati celom svetu.

Ako Sjedinjene države hoće internacionalizovati Amazoniju zbog toga što je opasno ostaviti je u rukama Brazilaca, hajde da onda internacionalizujemo i nuklearni arsenal Sjedinjenih država. Jer su SAD u stanju poslužiti se njime što bi izazvalo razaranja daleko obimnija od požara u Amazoniji koji su za žaljenje.

U toku rasprava između američkih predsedničkih kandidata, oni su zastupali internacionalizaciju šumskih rezervi sveta s tim da se za uzvrat izbrišu dugovi siromašnih zemalja.

Počnimo dakle s tim da upotrebimo iznos tog duga da osiguramo svoj deci sveta da se hrane i da idu u školu. Internacionalizujmo decu, i postupajmo prema njima, gde god se rodila, kao prema bogatstvu koje zaslužuje pažnju celog sveta. Daleko više od Amazonije.

Kad svi rukovodioci sveta budu postupali sa siromašnom decom kao sa Ljudskom baštinom, neće ih pustiti da rade umesto da idu u školu, niti da umiru, kad bi trebala živeti.

Kao humanista, pristajem zastupati ideju internacionalizacije Sveta. Ali dok mene Svet smatra Brazilcem, boriću se da Amazonija ostane naša. I samo naša!!!


Ovaj tekst nije objavljen: pomozite da i drugi saznaju za njega !!!

You may also like...