Strategija upravljanja vodama

Strategija upravljanja vodama važna je za čitavu državu, imajući u vidu da je voda jedan od osnovnih strateških resursa.

U vodoprivredni sistem u Srbiji godišnje se uloži 50 miliona evra, a trebalo bi 400 miliona evra. U Republici Srbiji do sada je uloženo preko 14 milijardi evra u infrastrukturu u oblasti voda, ne računajući hidroelektričnu infrastrukturu. Ova oblast obuhvata izuzetno značajne teme, navodnjavanje, odvodnjavanje, snabdevanje vodom za piće, zaštitu od podzemnih i nadzemnih voda, akumulaciju, prečišćavanje otpadnih voda.

  • Bili smo jedna od vodećih zemalja u sektoru voda u svetu do 70- ih godina, kada je Evropa odlučila da neće da tolerišeProf dr Milan A Dimkić direktor Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi propale reke kao što su Temza, Rajna, Dunav i krenula je u sređivanje svojih reka. Dunav je najčistiji u Evropi kod nas zato što nemamo industriju, pa imamo vremena da reagujemo sa našim vodama. Problem je kod malih vodotokova koji su ugroženi po pitanju kvaliteta, ali imamo problema i sa vodama koje služe za piće kao što su u Vojvodini, donjem delu toka Morave, ali i kada je pitanje količine vode kao što je to u Šumadiji – rekao je direktor Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi gospodin Milan Dimkić. Kada je reč o zaštiti voda potrebno je uložiti 5 milijardi evra za prečistače, a o svemu tome govori se u strategiji.

Strategija upravljanja vodama bitna za celu državu, dok se strateški ciljevi mogu postići uvođenjem standard, propisa i tehnologija Evropske unije. Srbija ima dovoljno vode ako se taj resurs iskoristi na racionalan način i zaštiti od zagađenja.

  • Jedan deo vode kod nas je ispravan, međutim mikrobiološki je neispravno 5 odsto, a fizičkohemijski neispravno 20 ISPRAVNOST VODE ZA PIĆEodsto. Kada uzmemo Vojvodinu tamo imamo i hemijsku i fizičku neispravnost, imamo organsku materiju, arsena i još neke metale koji su u vodi. Zato treba uložiti oko dve milijarde evra da bi sve to rešili – ističe Dimkić.

Na sisteme javnog vodosnabdevanja priključeno je 81 odsto stanovništva, pri čemu je ovaj procenat znatno manji u centralnoj Srbiji 71 odsto. U nekim područjima deo Vojvodine, deo doline Velike Morave kvalitet vode nije zadovoljavajući dok u pojedinim Šumadija, jug Srbije, deo Banata, postoji problem i količine i kvaliteta voda kao što su gubici, nelegalna potrošnja i to je oko 32 odsto. Takođe samo oko 40 odsto do sada izgrađenih hidrosistema za navodnjavanje u javnoj svojini je u funkciji oko 40 hiljada hektara. Navodnjava se još oko 45 hiljada hektara individualnim sistemima u privatnom vlasništvu. Rad hidroenergetskih objekata prevashodno je u funkciji potreba i zahteva elektroenergetskog sistema Srbije, ne uvažavajući u dovoljnoj meri režim voda u vodotocima. Male hidrocentrale su veliki problem.

  • Kod nas se ulaže 350 miliona evra godišnje u oblasti voda, a od toga 50 miliona evra u investicije, a potrebno je oko milijardu evra. Jedna od mera potrebno je povećati cenu vode koja treba da postane ekonomska, a tada će biti investicionog dinara koji treba da se stavi u službu investicije kroz fondove – objašnjava Dimkić.

Projekcija potrebnih sredstava u planskom periodu

Razvoj vodoprivredne infrastrukture daje podsticaj ekonomskom i socijalnom razvoju društva u celini. Ova oblast obuhvata izuzetno značajne teme kao što su navodnjavanje, snabdevanje pijaćom vodom, zaštitu od podzemnih i nadzemnih voda, akumulacije, prečišćavanje voda. Istraživanja i analize za izradu Strategije izvršeni su u Institutu za vodoprivredu ’’Jaroslav Černi’’, uz učešće stručnjaka iz drugih institucija, kao i brojnih pojedinaca.

You may also like...