Bezbedno upravljanje hemikalijama u Republici Srbiji

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine realizuje projekat „Jačanje kapaciteta i strateškog partnerstva za bezbedno upravljanje hemikalijama u Republici Srbiji“ uz tehničku podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i finansijsku podršku „SAICM Quick Start Programme Trust Fund“. Projekat se sprovodi u saradnji sa organizacijama civilnog društva: Alternativa za bezbednije hemikalije (AlHem) i Women in Europe for a Common Future (WECF).

Cilj jedne od projektnih aktivnosti je unapređenje saradnje ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine i sa zdravstvenim sektorom, koji imaju ključnu ulogu u zaštiti zdravlja ljudi.

STOP-EDCs

Kako bi se doprinelo razmeni i unapređenju saznanja u okviru zajednice stručnjaka (kao što su: endokrinolozi, ginekolozi, pedijatri, kardiolozi, hemičari, toksikolozi i dr.) koji učestvuju u zdravstvenoj zaštiti ljudi, 14. aprila 2016. godine od 14 do 16 h organizuje se satelitski simpozijum „Hemikalije – endokrini disruptori i zdravlje žena“. Ovaj satelitski simpozijum je deo zvaničnog programa 2. Simpozijuma o napretku u tretmanu sindroma policističnih jajnika i zdravlju žena (eng: 2nd International Symposium on Advances in PCOS and Women’s Health – PCOS) koji se održava u Beogradu, Srbija, Hotel Crowne Plaza, od 14. do 16. aprila 2016. godine.

Endokrini disruptori su supstance koje izazivaju zabrinutost (eng. Substances of Very High Concern – SVHC). Ove supstance su klasifikovane kao supstance koje dovode do poremećaja rada endokrinog sistema ili daju povoda za podjednaku zabrinutost. One mogu negativno uticati na rad hormonskog sistema, a samim tim i na razvoj i funkcionisanje ljudskog organizma.

Efekti endokrinih disruptora mnogo zavise od perioda njihovog ulaska u organizam, naročito ukoliko se to dešava u osetljivim fazama života, kao što je trudnoća (kada mogu uticati na razvoj ploda), rano detinjstvo ili period adolescencije. Kada je reč o ovim hemikalijama veoma je važno razmotriti posebne mere i mogućnosti zaštite ljudi od efekata i izloženosti endokrinim disruptorima zbog toga što ove hemikalije čak i u veoma niskim dozama mogu biti štetne za razvoj. Ove hemikalije se nalaze u proizvodima koje svakodnevno koristimo, a mogu se unositi u organizam putem hrane, vode, udisanjem gasova i čestica (prašine) iz vazduha, kao i putem kože.

Zakonom o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15) predviđeni su različiti mehanizmi kojima se stavljanje u promet i korišćenje ovih supstanci ograničava ili potpuno zabranjuje. Ovim mehanizmima onemogućava se da određene opasne hemikalije pojedinačno ili u proizvodima budu dostupne potrošačima. Zakon o hemikalijama je u ovoj oblasti u najvećem obimu za jednu zemlju koja nije članica EU usklađen sa REACH Uredbom (Uredba o registraciji, ocenjivanju, izdavanju odobrenja i ograničenju hemikalija (EZ) broj 1907/2006). Mehanizam kontrole ovih supstanci ima za cilj njihovu postepenu zamenu bezbednijim alternativama, sve do potpunog prestanka njihovog korišćenja.

Ciljevi satelitskog simpozijuma su:

  • Informisanje učesnika simpozijuma i podizanje svesti o važnosti spoznaje povezanosti između izloženosti endokrinih disruptora i odgovarajućih patologija (jedan su od etioloških faktora odgovornih za „pokretanje“ poremećaja funkcije endokrinog sistema);
  • Poziv učesnicima da se uključe u buduće projekte/istraživanja o endokrinim disruptorima (posebno o ftalatima i bisfenolu A) i ulozi ovih supstanci u etiologiji i patogenezi endokrinih poremećaja;
  • Poziv učesnicima da uzmu učešće u predstojećim kampanjama koje će imati za cilj da se pojača kontrola ovih supstanci na tržištu Republike Srbije, kao i onim kampanjama koje će se baviti informisanjem i širenjem znanja o endokrinim disruptorima, proizvodima koji ih sadrže, posebno medicinskim sredstvima i njihovoj zameni bezbednijim alternativama.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede i zastite zivotne sredine

You may also like...