Krpelji nosioci lajmske bolesti (Borrelia burgdorferi)

Prvi topli dani i sunčano vreme pogoduju pojavi krpelja u prirodi. Zato treba izbegavati kretanje po neuređenim zelenim površinama van staza, a oni koji imaju dvorišta treba redovno da kose travu. U slučaju ujeda ovog insekta, lekari preporučuju građanima da se obrate domovima zdravlja. U poslednjih nekoliko dana u ambulanti na infektivnoj klinici, povećan je broj pacijenata koji se javljaju posle uboda krpelja. Na sreću nije veliki broj zaraženih krpelja, odnosno nije povećan broj pacijenata koji su zaraženi lajmskom bolešću, koja mora da se leči na vreme. Krpelje treba odstraniti bez čupanja, a pre vađenja na kožu ne treba stavljati nikakva hemijska sredstva poput ulja, alkohola ili benzina. Treba ih ukloniti pincetom, hvatanjem rilice što bliže koži, a posle odstranjivanja mesto uboda treba dezinfikovati. Oni koji ne uspeju da sami odstrane krpelja ili primete da im je neki deo ostao u koži, treba obavezno da se jave lekaru.

  • Bolest klinički prolazi kroz nekoliko faza, prva je najlakša za lečenje i podrazumeva pojavu lokalnog crvenila na mestu oko uboda krpelja. InOni koji ne uspeju da sami odstrane krpelja ili primete da im je neki deo ostao u koži, treba obavezno da se jave lekaru.kubacija kod ove bolesti je duga i traje od 3 do 33 dana, što znači da posle uboda krpelja mesto moramo pratiti najmanje mesec dana. Od trećeg dana javlja se hiperemična ploča koja je jasno ograničena sa zdravom kožom, kasnije bledi u sredini. Nije potrebno davati nikakvu prevenciju nego pratiti promenu i kad imamo tačnu dijagnostičku sliku, onda počinje da se leči ova promena. Lečenje prve faze lajmske bolesti sprečava dalje širenje i imunološke reakcije u organizmu, pa se ne može očekivati prelazak posle lečenja u drugu ili treću fazu – istakla je dr Ružica Radojević, infektolog virusolog.

Građanima se savetuje da posle boravka u parkovima, šumama ili pored reka detaljno pogledaju kožu, kosu i odeću, i da pažljivo odstrane krpelja ako ga uoče. Prilikom boravka u prirodi potrebno je pokriti delove tela koji su izloženi ubodu krpelja.

Pogledajte TV emisiju Stakleno zvono:

httpv://youtu.be/XYiQgY9bM1A

You may also like...