Pojačan nadzor prometa ribe

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine će vršiti pojačan nadzor prometa ribe na pijacama u vreme predstojećih verskih praznika.

sveže ribe

Imajući u vidu da nastupa period posta i slava u kojima se koristi velika količina ribe, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja apeluje na oprez pri njenoj kupovini. Riba spada u kategoriju lako kvarljivih namirnica.

Zakonom o ribarstvu promet ribe je dozvoljen samo u namenskim objektima. Promet ribe mogu vršiti proizvođači, preduzetnici koji obavljaju privredni ribolov i pravna lica koja su registrovana za promet ribe, i to samo ako ispune uslove predviđene veterinarskim, sanitarnim, tržišnim i komunalnim propisima.

smrznuta ribaRiba koja se prodaje na trotoarima, obodima pijaca, na dokovima, prtljažnicima automobila i drugim nepredviđenim mestima, namirnica je koja se ilegalno prodaje i nosi visok rizik pri kupovini. Sumnjivog je kvaliteta, izlovljena u vreme mresta, često više puta smrzavana, ispod propisane dužine izlova i bez potvrde zdravstvenog stanja prodavca koji vrši promet.

U legalnom prometu namirnica koje se koriste u ljudskoj ishrani on mora biti organizovan na adekvatnim mestima, uz dokaz o kvalitetu namirnice.

You may also like...